ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາ ເພ່ືອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ


...

31.05.2019 10:02     

   ໃນວັນທີ 28-29 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ ຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນຫົວໜ້າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ ແທນລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ (ASEAN Senior Officials' Meeting), ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມ (Joint Consul tative Meeting-JCM) ແລະ ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານປະສານ ງານອາຊຽນກ່ຽວກັບການສະ ເໜີຂໍເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອາ ຊຽນຂອງຕີມໍເລັສເຕ ຄັ້ງທີ 7 (7th Meeting of the ASEAN Coordinating Council Wor king Group (ACC WG)).
ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ, ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2019 ໄດ້ຮັບຊາບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳບຸ ລິມະສິດຂອງໄທ ໃນນາມປະ ທານອາຊຽນ ປີ 2019 ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເນື້ອ ໃນຮ່າງຖະແຫຼງການວິໄສທັດ ຂອງຜູ້ນຳອາຊຽນວ່າດ້ວຍ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພື່ອຄວາມ ຍືນຍົງກ່ອນຈະນຳສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາ ຊຽນພິຈາລະນາ ແລະ ນຳສະ ເໜີໃຫ້ຜູ້ນຳອາຊຽນຮັບຮອງ ເອົາໃນໂອກາດກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 34 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2019 ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ທົບທວນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຈາກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງ ປະເທດອາຊຽນແບບວົງແຄບ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ທີ່ຊຽງລາຍ ປະເທດໄທ ຜ່ານມາ ລວມທັງບັນຫາລັດຍະ ໄຂ ມຽນມາ.