ຮອງລັດຖະມົນຕີ ປທສ ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນານະວັດຕະກຳເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ ທີ່ ຈີນ


...

08.08.2019 10:03     

   ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ນະວັດຕະກໍາຂອງອະນາຄົດເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ ທີ່ເມືອງເຊິນເຈີ້ນ ສປ ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-7 ສິງຫານີ້ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສື່ສານ (MIIT), ສປ ຈີນ ເພື່ອເປີດສາຂາສະຖາບັນແຫ່ງນະວັດຕະກໍາຂອງອະນາຄົດເຄືອຂ່າຍການ ສື່ສານ ຂອງບັນດາປະເທດ BRICS (ເບນຊິກ, ຣັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້) ທີ່ ສປ. ຈີນ ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມ ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ.
ໃນກອງປະຊຸມ ບັນດາປະ ເທດສະມາຊິກໄດ້ມີການແລກ ປ່ຽນແນວທາງນະໂຍບາຍໃນ ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນ ຖານການສື່ສານ ແລະ ການ ຫັນໄປສູ່ດີຈີຕອນ ໂດຍສຸມໃສ່ ນະວັດຕະກໍາ 5G, ເຕັກໂນໂລ ຊີ IoT, Big Data, Cloud Computing, Block Chain ແລະ ປັນຍາປະດິດ (AI). ພ້ອມນີ້ ສປ ຈີນ ຍັງໄດ້ສະເໜີ ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງນະວັດຕະກໍາຂອງອະນາຄົດເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ ລະຫວ່າງ BRICS ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນອາຊີ ໃນພິທີເປີດສາຂາສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ (1) ເປັນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການພັດ ທະນາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ສະດວກ, (2) ສ້າງລະບົບການສື່ສານ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, (3) ເພື່ອໃຫ້ເປັນສູນກາງໃນການຄົ້ນຄ້ວານະວັດຕະກໍາໃໝ່, (4) ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືຂອງປະ ເທດ BRICS ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊີ ແລະ (5) ໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບການຈາກພາກອຸດສາຫະກໍາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການຄ້າເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ສັງຄົມ.
ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສື່ສານ ສປ ຈີນ ທີ່ໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ ພັດທະນາວຽກງານໄອຊີທີເປັນໂຕຂັບເຄື່ອນໃນທຸກຂະແໜງການ ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນການເປີດສາຂາສະຖາບັນ ແຫ່ງນະວັດຕະກໍາຂອງອະນາຄົດເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ ຂອງບັນດາປະເທດ BRICS ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນທັງລວງເລິກ ແລະ ລວງກ້ວາງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ສາມາດເຊື່ອມຈອດ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນໃນການພັດທະນາ. ພ້ອມທັງ ເປັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເພື່ອການຫັນໄປສູ່ຍຸກແຫ່ງດີຈີຕອນແບບຍືນຍົງ.
ພ້ອມນີ້ ທ່ານຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ ຍັງໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍ ກັບ ທ່ານ ຈາວ ເຊັນຊົງ (Zhao Zhenxiong) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການສື່ສານ ສປ ຈີນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແນວທາງການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະ ເພາະການກະກຽມລົງນາມໃນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະ ຫວ່າງສອງກະຊວງ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ ທີ່ສອງຝ່າຍຈະຮ່ວມມືກັນພັດທະນາໃນຕໍ່ໜ້າ.
(ພາບ+ຂ່າວ: ກົມແຜນ ການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ປທສ.)