ການນຳ ຍທຂ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ ຍທຂ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ


...

13.05.2019 15:03     

   ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄໍາ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປະເມີນຜົນ ແລະ ພື້ນຟູຂັ້ນສູນກາງ ພ້ອມຄະນະວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງ ຍທຂ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານ ຍທຂ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຄູກັນນໍ້າຂອງເຂື່ອນເຊປ່ຽນເຊ-ເຊນໍ້ນ້ອຍແຕກ ໃນວັນທີ 23/7/2018, ຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື. ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງວຽກງານຂົວທາງ, ເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ນໍ້າປະປາ ສຳລັບແກ້ໄຂໄພພິບັດທີ່ເລັ່ງດ່ວນ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 448/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 13/3/2019 ເຊິ່ງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຕ່ ວັນທີ 23 ເມສາ 2019 ຫາ ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2019 ມີຄວາມຄືບໜ້າຕາມແຜນການ ເຊັ່ນ: ການສ້ອມແປງຟື້ນຟູເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ 18A ຈາກເທດສະບານແຂວງອັດຕະປື ຫາ ເມືອງສະໜາມໄຊ ລວມທັງໝົດ 47,5 ກິໂລແມັດ, ໜ້າທາງກ້ວາງ 6 ແມັດ; ສ້ອມແປງຟື້ນຟູທາງຫລວງທ້ອງຖິ່ນ ຈໍານວນ 2 ເສັ້ນ: ທາງເບີ 9041 ແລະທາງເບີ 9004 ມີລວງຍາວທັງໝົດ 56,8 ກິໂລແມັດ, ໜ້າທາງກ້ວາງ 5 ແມັດ; ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງເສັ້ນທາງດິນແດງຕັດຕາຜ້າຢູ່ 4 ຈຸດ: ຈຸດປີນດົງ 6,73 ກມ, ຈຸດຕາມໍຢອດ 8,54 ກມ, ຈຸດດອນບົກ 13,1 ກມ ແລະ ຈຸດດົງບາກ 19,27 ກມ; ໂຄງການຖົມແຮ່ຊາຍ, ກໍ່ສ້າງຮອງລະບາຍນໍ້າ ແລະ ອ່າງບໍາບັດນໍ້າເສຍ ຢູ່ຈຸດພັກຊົ່ວຄາວ 4 ຈຸດ: ດອນບົກ, ຕາມໍຢອດ ປີນດົງ ແລະດົງບາກ ເນື້ອທີ່ 16,70 ເຮັກຕາ. ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 56,969 ຕື້ກີບ, ມີຄວາມຄືບໜ້າສະເລຍປະມານ 10 %. ນອກຈາກນັ້ນຍັງກໍ່ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຈັດສັນອາຊີບຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ແລະ ວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຕົກລົງເອກະພາບກັນ ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປະສານງານ, ເຮັດວຽກລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມກົມກ່ຽວກັນ, ວອງໄວທັນການ, ມີຄວາມເອກະພາບ, ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ມີຈຸດສຸມ, ມີການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ້ອງເຂັ້ມງວດຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີ່ກຳນົດໃວ້, ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະພາບໂດຍສະເພາະວຽກງານ ຂົວ-ທາງ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງໃນໄລະຍະລະດູຝົນປີນີ້ໄປມາໄດ້ສະດວກ ສະບາຍ; ໃຫ້ຄະນະວິຊາການຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຮ່ວມກັນຄົ້ນຄ້ວາຮັບຮອງເອົາແບບເຮືອນຢູ່ຖາວອນຂອງປະຊາ ຊົນ, ຫົວໜ່ວຍລາຄາກາງ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກກຳນົດ ແລ້ວນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາອະນຸມັດເປີດການປະມູນຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາຕາມຂັ້ນຕອນລະບຽບການ ແລະ ກົດ ໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດໃຫ້ມີຄວາມໂປງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ້; ໃຫ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສຳຫຼວດອອກແບບລະບົບນໍ້າປະປາ ຕາມຂັ້ນຕອນດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເໝາະສົມກັບທີ່ຕັ້ງຂອງແຕ່ລະຈຸດທີ່ພັກຖາວອນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອການນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍືນຍົງ ແລ້ວນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາ; ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດສັນແບ່ງດິນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຮີບຮ້ອນເອົາໃຈໃສ່ປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນດີນປຸກສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໄປພັດທະນາ. ຂ່າວ-ພາບ: ກະຊວງ ຍທຂ