ຄຳມ່ວນ ປູກພືດລະດູຝົນໄດ້ລ່ືນແຜນການ


...

29.08.2019 11:10     

   ທ່ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄໍາມ່ວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເນື້ອທີ່ແຜນການປູກພືດລະດູ ຝົນປີ 2019 ນີ້ ທົ່ວແຂວງຄໍາມ່ວນມີເນື້ອທີ່ແຜນການສູ້ຊົນປູກພືດລວມທັງໝົດ 5.670 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 68.780 ໂຕນ ໃນນີ້ ເນື້ອທີ່ແຜນການຜະລິດພືດ ເປັນສະບຽງອາຫານ 2.060 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ ໃຫ້ໄດ້ 23.890 ໂຕນ, ເນື້ອທີ່ ແຜນການຜະລິດພືດເປັນສິນ ຄ້າ 3.610 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະ ເນຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ 44.890 ໂຕນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເນື້ອທີ່ຕົວຈິງໄດ້ 5.868 ເຮັກ ຕາ ເທົ່າກັບ 103% ຫຼື ລື່ນ ແຜນການ 88 ເຮັກຕາ ໃນນີ້ ຜະລິດພືດເປັນສະບຽງອາຫານ ປະຕິບັດໄດ້ 1.759 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 85% ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນ ການ, ຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າປະ ຕິບັດໄດ້ 4.109 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 114% ຫຼື ລື່ນແຜນການ 14% ເທົ່າກັບ 599 ເຮັກຕາ.
ສ່ວນພືດທີ່ຊາວກະສິກອນ ນິຍົມປູກ ໃນໄລຍະລະດູຝົນເຊັ່ນ: ສາລີ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກໂມ, ໝາກເຂືອ ແລະ ພືດ ຜັກຊະນິດອື່ນໆ.
(ຂ່າວ-ພາບ: ແດງສະຫວັດ ແສນພານິດ).