ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຈະພິຈາລະນາ ຫຼາຍບັນຫາ

...

31.10.2019 12:07     

  ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດຊຸດທີ VIII ຈະໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ແລະ ຈະດຳ ເນີນໄປເຖິງວັນທີ 6 ທັນວາ 2019 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6) ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງ ຊາດ. ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ຄະນະປະຈໍາສະ ພາແຫ່ງຊາດ ເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອວັນທີ 30 ຕຸລານີ້ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນດັ່ງນີ້: 1. ວຽກງານຂອງລັດ ຖະບານ: 1.1 ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ; 1.2 ບົດລາຍງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພົ້ນເດັ່ນ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະທິດທາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງລັດຖະ ບານ; ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະ ບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ, ການແກ້ໄຂສະ ພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2020. 2. ວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ: 2.1 ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ; 2.2 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018. 3. ວຽກງານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ: ບົດລາຍງານການກວດ ກາຕາມຜົນການກວດສອບບົດ ສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິ ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ. 4. ການລາຍງານຂອງຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ: 4.1 ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ; 4.2 ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງວິຊາຊີບ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງປະຊາຊົນ; 4.3 ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳທີ່ພົວພັນກັບການເຊົ່າ, ສຳປະ ທານທີ່ດິນ. 5. ວຽກລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ: 5.1 ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາ ປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາ ຊົນສູງສຸດ; 5.2 ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ. 6. ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ: 6.1 ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາ ປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 6.2 ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; 6.3 ການຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ; ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ພິ ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ, ໃນນັ້ນຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ຈຳນວນ 2 ສະບັບ ແລະ ປັບປຸງຈຳນວນ 6 ສະບັບ ຄື: + ຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ປະກອບມີ (1) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ; (2) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. + ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ ປະກອບມີ (1) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ; (2) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ; (3) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ; (4) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ; (5) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກໍາ; (6) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ. ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະ ສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະຄຳສະເໜີ ໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໄປຍັງກອງປະຊຸມໄດ້ຕາມວິທີລຸ່ມນີ້: ໂທລະສັບບໍ່ເສຍຄ່າ ໝາຍເລກ: 156 ໂທລະສານໝາຍເລກ: 021 413528 ສົ່ງເປັນຈົດໝາຍທາງໄປ ສະນີ ຕູ້ ປນ. 662 ສົ່ງອີເມວ: na_session @na.gov.la (ພາບ-ຂ່າວ: ພູວຽງຄຳ)