ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົສຕຣາລີ ສະໜອງທຶນ 4,5 ລ້ານໂດລາ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ


...

13.05.2019 8:54     

   ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ (MRA AFP) ໄລຍະທີ IV ແລະ ພິທີເປີດໂຄງການແຜນງານໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ AFP ໄລຍະທີ V ໂດຍແມ່ນການສະໜັບສະ ໜູນແຫຼ່ງທຶນຈາກລັດຖະບານ ສ.ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົສຕຣາລີ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 4,5 ລ້ານໂດລາ ແລະ ໂຄງການ AFP ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ຮ່ວມກັບອົງການ GIZ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາ ລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ, ທ່ານ ເຈນ ລູເຄນເຮິມ (Jens Lutkenherm) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເຢຍລະມັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ຈຽນ ເບີນາດ ຄາຣາດໂກ (Jean Bernard Carrasco) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົສຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ;ມີທ່ານ ອາລຸນ ບຸນຍົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ, ທ່ານ Wolfgang Hannig ຜູ້ອໍານວຍການອົງ ການ GIZ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ ລາຍງານສະຖານະພາບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນງານໂຄງການ ການເງິນຈຸລະພາກໃນເຂດ ຊົນນະບົດການເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ (MRAAFP) ໃນໄລຍະທີ 4 ສົກປີ 20182019 ຜ່ານມາ ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືວາງແຜນໂຄງການໄລຍະທີ 5 ສົກປີ 20192021, ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບັນດາແຜນງານ ແລະ ຂົງເຂດທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງໂຄງການໄລຍະທີ 5 ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນຄາດໝາຍນັ້ນ; ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຕັດສິນໃຈເລືອກທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງຕໍ່ກັບວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ຊຶ່ງຜົນ ສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສ.ເຢຍລະມັນ ແລະ ລັດຖະ ບານ ອົສຕຣາລີ; ພ້ອມນີ້ ຍັງໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການລະຫວ່າງ GIZ ແລະ ທຫລ. ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງ ກ່າວ ຊຶ່ງໃນທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2019 ລັດຖະບານ ອົສຕຣາລີ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເພີ່ມທຶນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ແຜນງານໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນ ນະບົດ (MRA AFP) ໄລຍະທີ 5 ຈໍານວນ 3.230.000 ໂດລາ (ອົສຕຣາລີ) ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 2.000.000 ເອີໂຣ; ທຶນສະ ໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ ສ.ເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານກະ ຊວງເສດຖະກິດການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ) ຈໍານວນ 2.000.000 ເອີໂຣ ລວມທຶນສະໜັບສະໜູນທັງໝົດຈໍານວນ 4 ລ້ານເອິໂຣ ຫຼື ປະມານ 35 ຕື້ກີບ (4,5 ລ້ານ ໂດລາ) ແລະ ໂຄງການ AFP ໄລ ຍະທີ 5 ນີ້ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2019 ແລະ ຈະດໍາເນີນຮອດເດືອນ ກັນຍາ 2021. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້; ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງທະ ນາຄານບ້ານຫຼາຍກວ່າ 680 ແຫ່ງ ໂດຍຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ 7 ແຫ່ງ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 98% ຂອງຈໍານວນທະນາຄານບ້ານ ແລະ ດໍາເນີນງານຢ່າງມີຜົນກໍາໄລ ສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ແກ່ສະ ມາຊິກຂອງຕົນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 150.000 ຄົນ, ມີຫຼາຍກວ່າ 3.000 ບ້ານ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຜ່ານກອງທຶຶນບ້ານ, ກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນໂດຍຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຮູບແບບການດໍາເນີນງານທີ່ເປັນມາດ ຕະຖານ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ຈາກການດໍາເນີນໂຄງການ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ ສາ ມາດນໍາໃຊ້ເປັນແມ່ແບບສໍາລັບການດໍາເນີນງານໄດ້. ກອງປະຊຸມ ຍັງມີການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຕໍ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈະນໍາເອົາບັນດາຄໍາເຫັນເຫຼົ່ານີ້ໄປຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນການວາງແຜນໂຄງການໄລຍະທີ 5 ສົກປີ 20192021 ແລະ ຍຸດທະ ສາດໃນການພັດທະນາວຽກງານການເງິນຊົນນະບົດ ແລະ ທະນາຄານບ້ານ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການສ້າງຮູບແບບທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍສົມຄູ່ໄປກັບການສະໜັບສະໜູນບັນດາທະນາຄານບ້ານ ແລະ ສະຖາບັນສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນຂັ້ນຕ່າງໆ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ. (ຂ່າວພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)