ເມືອງຄົງເຊໂດນ ເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ສຳເລັດເກືອບ 100%


...

13.05.2019 8:55     

   ຊາວກະສິກອນທົ່ວເມືອງຄົງເຊໂດນ ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ. ປັດຈຸບັນສຳເລັດແລ້ວ 96% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງທັງໝົດ, ພ້ອມທັງກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູການຜະລິດນາປີ. ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສີດຳດວນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງຄົງເຊໂດນ ແມ່ນດຳເນີນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ປັດຈຸບັດສໍາເລັດແລ້ວ 2.840 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 96,27%, ຜົນຜະລິດນາແຊງປີນີ້ ເຫັນວ່າມີສະມັດຖະພາບໄດ້ຕາມແຜນການ 4 ໂຕນເຄິ່ງຕໍ່ເຮັກຕາ, ສາເຫດກໍຍ້ອນປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການບົວລະບັດຮັກສາເຂົ້ານາແຊງ ໂດຍປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄຳແນະນຳຂອງວິຊາການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ການປູກເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ອັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກເຂົ້າແບບຈຸດສຸມ, ປູກເຂົ້າແບບມາດຕະຖານກະສິກໍາ ແລະ ປູກເຂົ້າຕົວແບບຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາການ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເຫັນວ່າມີຜົນໄດ້ຮັບດີພໍສົມຄວນ. ສໍາລັບການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງທົ່ວເມືອງຄາດວ່າ: ຈະສຳເລັດໃນກາງເດືອນພຶດສະພານີ້. ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງລະດູແລ້ງ 2018, ເມືອງຄົງເຊໂດນ ມີເນື້ອທີ່ແຜນການຈະປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 3.280 ເຮັກຕາ, ແຕ່ຜ່ານການປັກດໍາຕົວຈິງໄດ້ພຽງ 2.950 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 90%, ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນາແຊງບໍ່ບັນລຸແຜນການແມ່ນຍ້ອນຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຊາວກະສິກອນໃນບາງເຂດ, ບາງບ້ານຍັງຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈລົງສູ່ການຜະລິດຂອງຊາວນາມີລັກສະນະລໍຖ້າ, ນອກນີ້ການຟື້ນຟູ, ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານບາງໂຄງການ ມີລັກສະນະຊັກຊ້າບໍ່ສໍາເລັດທັນລະດູການ ແລະ ບາງໂຄງການລະບົບຄອງຊົນລະປະທານເປ່ເພ, ຫົວງານໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ແລະ ທັງຂາດງົບປະມານໃນການສ້ອມແປງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້. ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສີດຳດວນ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບການຜະລິດເຂົ້ານາປີຢູ່ເມືອງຄົງເຊໂດນ ປີນີ້ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວນາທົ່ວເມືອງຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 17.870 ເຮັກຕາ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສະມັດຖະພາບໄດ້ 4,4 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ ຈະສືບຕໍ່ຫັນເອົາພະນັກງານວິຊາການລົງຊ່ວຍແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະບວນການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນທົ່ວເມືອງໃຫ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ, ຈາກນັ້ນກໍຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຕອບສະໜອງດ້ານແນວພັນເຂົ້າ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການປັກດຳ ແລະ ການບົວລະບັດເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ແກ່ຊາວນາຕື່ມອີກ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ບັນລຸໄປຕາມຈຸດປະສົງ. (ຂ່າວ: ຄຳໃບ ເຂັມທອງ)