ກຸ່ມບໍລິສັດພາວເວີໄຊນາ ຝຶກຊ້ອມການປ້ອງກັນອຸທົກກະໄພໃນໄລຍະລະດູຝົນ


...

21.05.2019 14:13     

   ສຳລັບໂຄງການນີ້ ທາງກຸ່ມບໍລິສັດ ພາວເວີ ໄຊນາ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ລົງກວດກາວຽກງານປ້ອງກັນອຸທົກກະໄພໃນໄລຍະລະດູຝົນຂອງແຕ່ລະເຂື່ອນນໍ້າອູ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຮັບປະກັນວຽກງານດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນງານຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ພ້ອມທັງໄດ້ລົງສໍາຫຼວດໜ່ວຍງານລັດຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດພື້ນທີ່ເຂື່ອນນ້ຳອູ, ຮັບຟັງຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາສະເໜີຕໍ່ວຽກງານປ້ອງກັນອຸທົກກະໄພ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ອົງການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພາວເວີ ໄຊນາ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການສ້າງລະບົບກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ແກ້ໄຂພາວະສຸກເສີນ ເພື່ອຮັບປະກັນວຽກງານປ້ອງກັນອຸທົກກະໄພໃນໄລຍະລະດູຝົນ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ຕາມລໍານໍ້າອູ ປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ 100%.
ພ້ອມນັ້ນ, ການຝຶກຊ້ອມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການກວດກາ ແລະ ຊີ້ນໍາຈາກທີມງານກວດກາ ຂອງ ບໍລິສັດ ພາວເວີ ໄຊນາ ຣີສອດ ຈໍາກັດ ໂດຍເນັ້ນການຝຶກຊ້ອມກໍລະນີເກີດມີຝົນຕົກໜັກຕາມລ້ອງນໍ້າອູ ພາໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມສູງເກີນມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ການດໍາເນີນງານຜະລິດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຂອງບັນດາເຂື່ອນຢູ່ຕາມນໍ້າອູ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳອູ. ການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຊ້ວິທີການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນກໍານົດໃນແຜນສຸກເສີນ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການຈຳລອງເຫດການ 3 ສະຖານະການຄື: 1. ຈຳລອງສະຖານະການລະຫວ່າງເຂດເຂື່ອນລຳດັບທີ 3 ກັບສາຍຂອງ ໃນຂະນະທີ່ເກີດມີຝົນຕົກແຮງ ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມ, ການຈັດການຄວບຄຸມສຸກເສີນຂອງເຂື່ອນນ້ຳອູລຳດັບທີ 3, 2 ແລະ 1 ຕະຫຼອດເຖິງການຄວບຄຸມປັບລະດັບນ້ຳຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ຕົ້ນນ້ຳ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງທຸກລຳດັບຊັ້ນ, ສັນຍານສຸກເສີນຂອງລະບົບບັນຊາການ, ມາດຕະການກວດສອບທົດລອງການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ, ການສົ່ງຂໍ້ມູນສະພາບຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ການດຳເນີນການໃນສະຖານະການຕ່າງໆ; 2. ການຈຳລອງສະຖານະການເຂດເຂື່ອນລຳດັບທີ 5 ຂຶ້ນໄປທີ່ປະກົດມີເຫດການຝົນຕົກໜັກ, ເຂື່ອນລຳດັບທີ 7 ເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມໃນຮອບສະຕະວັດ, ກວດສອບການຈັດການສຸກເສີນຂອງເຂື່ອນລຳດັບທີ 7 ພ້ອມທັງນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກອ່າງນ້ຳປ້ອງກັນນ້ຳຖ້ວມຂອງເຂື່ອນລຳດັບທີ 5 ແລະ 6 ດຳເນີນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ກັກເກັບລະດັບນ້ຳ,ເພື່ອຫຼຸດຄວາມກົດດັນເລື່ຶອງໄພນ້ຳຖ້ວມໃຫ້ແກ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ ແລະ ເຂດເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳ; 3. ການຈັດການສຸກເສີນຫຼັງຈາກສັນຍານອຸປະກອນສື່ສານຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການກວດສອບໃນສະຖານະການສຸກເສີນ ວ່າມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງການສື່ສານວ່າສົມບູນຫຼືບໍ.
ທ່ານ ຫວງ ຢຽນ ເຕີ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດນ້ຳອູ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຖານະທີ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພາວເວີ ໄຊນາ ເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຂໍ້ສະເໜີ "ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ" ແລະ ໂຄງການໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ "ກ້າວອອກໄປ" ພ້ອມທັງເປັນອົງປະກອບສຳຄັນໃນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງສປປ ລາວ ໃນການສ້າງໃຫ້ເປັນ "ໝໍ້ໄຟຂອງອາຊີຕາເວັນອອກ" ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ ຍັງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເສີມຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ-ສປ ຈີນ, ໄດ້ສຳເລັດການຮ່າງເອກະສານການຮ່ວມມື "ເສັ້ນທາງເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ", ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ ນ້ຳອູ ພາວເວີ ໄຊນາ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງການດຳເນີນງານ ແລະ ສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານີໄຟຟ້າ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນໄຟຟ້າມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ສຳລັບການດຳເນີນງານ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໃນໄລຍະຍາວ.