ປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ 6 ພັນກວ່າຄອບຄົວ ຜະລິດກະສິກຳອິນຊີສົ່ງອອກ


...

10.07.2019 9:45     

   ປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນຈຳນວນ 6.500 ກວ່າຄອບຄົວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ເພື່ອຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຊຶ່ງສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ. ໃນຂະນະທີ່ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າຈະສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ລວມເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປູກເຂົ້າ, ກາເຟ ແລະ ສາລີອິນຊີ. ທ່ານ ນາງ ອິນແປງ ຊາມຸນຕີ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ປາກຊ່ອງພັດທະນາ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2003 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 9,92 ຕື້ກີບ ເປັນການລົງທຶນ ຂອງນັກທຸລະກິດລາວ 100% ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະ ໃນຮູບແບບໂຄງການສອງສົ້ນທີ່ຕິດພັນກັບພືດຜັກອິນຊີ ແລະ ກະສິກຳຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມລະດູການ ຄື: ບໍລິສັດເປັນຜູ້ລົງທຶນດຳເນີນການຜະລິດ, ເກັບກູ້, ປຸງແຕ່ງ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ, ເປັນຜູ້ລົງທຶນສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຜະລິດຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານວາງອອກ ໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ດ້ວຍການດຳເນີນໂຄງການຕາມຫຼັກການ 2+3 ທັງດຳເນີນການເກັບຊື້ ສົ່ງຂາຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດໂຄງການສອງສົ້ນຮ່ວມກັບພາກລັດ ໂດຍແມ່ນອົງການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງຈຳປາສັກ ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ຜະລິດ ໃນນັ້ນ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ມີສັນຍາຮ່ວມຊື້-ຂາຍກັບຄູ່ຄ້າຕ່າງປະເທດເລີ່ມມາແຕ່ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2004 ເປັນຕົ້ນມາ. ມາເຖິງປີ 2019 ບໍລິສັດມີສະມາຊິກຊາວສວນຜະລິດກະສິກຳອິນຊີເປັນສິນຄ້າ ໃນໂຄງການສອງສົ້ນ ເຖິງ 6.586 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 13.770 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 86 ບ້ານ 6 ເມືອງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ, ມາຮອດວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2019 ບໍລິສັດໄດ້ເປີດສຳນັກງານສາຂາຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໂດຍປະສານກັບອົງການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນ ດ້ານນິຕິກຳຕ່າງໆ, ບໍລິສັດໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາວິຊາການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານ, ມີປະສົບການສະເພາະພືດມາຮ່ວມກັບວິຊາການຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍງານປູກຝັງເມືອງ ເພື່ອລົງໄປຈັດຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີເຕັກນິກນະວັດຕະກຳໃໝ່ ວິທີການຕ່າງໆ ແລະ ເຕັກນິກການກວດກາຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສຳລັບປີ 2019-2020 ບໍລິສັດມີແຜນສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປູກເຂົ້າ, ກາເຟ ແລະ ສາລີອິນຊີເພີ່ມອີກ 3 ຊະນິດສິນຄ້າ ຊຶ່ງບໍລິສັດຈະເປັນຜູ້ຮັບຊື້ຢ່າງຮັດກຸມ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ບໍລິສັດມີທຶນຮອນເພື່ອຮອງຮັບຂະບວນການຜະລິດ, ເກັບກູ້ ແລະ ອື່ນໆ ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດມີລາຍຮັບຊື້ມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະ ຫົວມັນສົດຢູ່ 13 ລານ ໃນນັ້ນ 8 ລານຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ 5 ລານຢູ່ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມລານຈອດລົດພັກສິນຄ້າກ່ອນສົ່ງອອກ 14 ລານທີ່ດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈຳປາສັກ. (ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່)