ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດກົດລະບຽບສາກົນ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ


...

   ກອງປະຊຸມປະເມີນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະ ບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະ ສຸກຢູ່ ສປປ ລາວ (ຫຼື JEE)ຈັດ ຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະ ທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ມີຕາງໜ້າອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນພ້ອມດ້ວຍ ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອ ເປັນການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບ ໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອບັນ ລຸການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ຫຼັກຂອງກົດລະບຽບສາທາລະ ນະສຸກສາກົນ (2005) ຜົນໄດ້ ຮັບຈາກການປະເມີນຮ່ວມ ຈາກພາຍນອກຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍ ໃນການກຳນົດ ແລະ ປັບປຸງກິດ ຈະກຳທີ່ເປັນບູລິມະສິດທີ່ນອນ ຢູ່ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ ສຳ ລັບພະຍາດຊຶມເຊື່ອທີ່ເກີດ ຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ເຫດການສຸກ ເສີນ ທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກປີ 2016-2020 ແລະ ແຜນງານ ແຫ່ງຊາດສະບັບທີ່ຖືກປັບປຸງ ຄາດວ່າຈະຖືກນຳໃຊ້ໃຫ້ເປັນ ກອບແຜນງານຮ່ວມກັນເພື່ອ ການປະສານງານກ່ຽວກັບກິດ ຈະກຳຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານ ສຸຂະພາບໃນ ສປປ ລາວ ພາຍ ໃຕ້ການລິເລີ່ມລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ປີ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການທົບທວນຄືນ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ພະຍາດຊຶມເຊື່ອທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃໝ່ ແລະ ເຫດການສຸກເສີນ ດ້ານສາທາລະນະສຸກຜົນສຳ ເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນລວມມີ ວຽກງານການສື່ສານດ້ານລະ ບຽບສາກົນ, ດ້ານສາທາລະນະ ສຸກ, ການປະສານງານ, ການ ຂໍສະໜັບສະໜູນ, ການເຝົ້າລະ ວັງ, ຄວາມສາມາດດ້ານຫ້ອງ ວິເຄາະ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ ການລະບາດຮ່ວມກັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງລະບົບ ການເຝົ້າລະວັງເພື່ອຕອບໂຕ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດ ໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ. (ຂ່າວ: ພູວັນ)