ກຽມສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ


...

   ກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ ຫາລືເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການ ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສຳ ນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນທ້າຍ ອາທິດຜ່ານມານີ້ ໂດຍການ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ມີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ ຊຸມແມ່ນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ບັນດາ ທ່ານທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃນຄະນະ ຊີ້ນຳ, ຄະນະເນື້ອໃນ ແລະ ຄະ ນະເຕັກນິກກ່ຽວກັບເຫດຜົນ, ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງໃຫ້ ມີກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ບົດຮຽນ ຂອງປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ສົນທິສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ, ຄະນະ ເນື້ອໃນ ແລະ ຄະນະເຕັກນິກ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນການ ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ການສ້າງກົດໝາຍສະ ບັບນີ້ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳ ເປັນ ເພື່ອກຳນົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຂອບເຂດສິດ, ກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງຂອງສຳນັກງານຜູ້ ຕາງໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ ຕ່າງ ປະເທດ. ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜ້າທີ່ມີຄວາມ ສຳຄັນໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນ ອົງການຕົວແທນຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃນການເຄື່ອນ ໄຫວດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະ ກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ,ປົກ ປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທຳ ຂອງ ສປປ ລາວ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ມີນິຕິກຳຈຳ ນວນໜຶ່ງທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານການຕ່າງປະ ເທດ ເປັນຕົ້ນດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນພວມໄດ້ ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບການໄລຍະໃໝ່, ດຳລັດວ່າດ້ວຍຊັ້ນການທູດ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍເງິນອຸດໜູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ ປະຈຳສຳນັກງານຕາງໜ້າການ ທູດ ສປປ ລາວ ແລະ ນິຕິກຳ ອື່ນໆ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເມື່ອ ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການນິຕິກຳທີ່ມີແລ້ວນັ້ນຍັງບໍ່ ທັນຄົບຖ້ວນ, ເລິກຊຶ່ງເທົ່າທີ່ ຄວນ ແລະ ຍັງເປັນນິຕິກຳລຸ່ມ ກົດໝາຍ, ນອກນີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີນິ ຕິກຳສະເພາະສຳລັບຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຈັດ ຕັ້ງຂອງສຳນັກງານຕາງໜ້າແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ສະ ນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນສ້າງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເພື່ອປະກອບ ສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງລັດຄຸ້ມ ຄອງສັງຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍອີງ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງພັກຄັ້ງທີ X ໂດຍສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການຕ່າງປະ ເທດກ້າວໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງ ດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ ຄົບຖ້ວນເທື່ອລະກ້າວຕາມທິດ ທາງຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງການ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ຄັ້ງທີ III ໄດ້ວາງອອກ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດຂອງ ກອງປະຊຸມວຽກງານການຕ່າງ ປະເທດ ຄັ້ງທີ 13 ທີ່ຫາກໍສຳ ເລັດລົງຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້. ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ມີ ສາຍພົວພັນທາງການທູດກັບ 139 ປະເທດ, ເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼາຍສິບອົງການ, ມີສຳນັກງານ ຜູ້ຕາງໜ້າແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢູ່ ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 39 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ ມີສະຖານເອກອັກຄະ ລັດຖະທູດ 27 ແຫ່ງ, ສຳນັກງານ ຜູ້ຕາງໜ້າຖາວອນ 3 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ 9 ແຫ່ງ.