ທ່າແຕງ ວາງແຜນສ້າງຄວາມຍືນຍົງ ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ


...

   ກອງປະຊຸມວາງແຜນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຍືນຍົງກ່ຽວກັບ ການສ້າງບ້ານສາທາລະນະ ສຸກແບບຢ່າງ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນ ເຈົ້າການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຫຼື ບ້ານ (ສຈຊ) ເມືອງທ່າແຕງ ແຂວງເຊກອງ ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ອັດ ລົງໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງ ໂດຍການ ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳໄພ ສິມມາວັດ ຮອງເຈົ້າເມືອງທ່າ ແຕງ ຜູ້ຊີ້ນຳຂົງເຂດວຽກງານ ວັດທະນະທຳສັງຄົມ ເປັນກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ວິສັນ ອິນ ທະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາ ລະນະສຸກແຂວງເຊກອງ, ມີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ກໍລະກັນ ບຸດສະບາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາ ລະນະສຸກເມືອງທ່າແຕງກ່າວ ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ປະກາດເມືອງ ທ່າແຕງເປັນເມືອງສາທາລະ ນະສຸກແບບຢ່າງ ແລະ ຊຸມຊົນ ເປັນເຈົ້າການດ້ານວຽກສຸຂະ ອະນາໄມຄັ້ງວັນທີ 19 ທັນວາ 2016 ຜ່ານມາ ອົງການປົກຄອງ ບ້ານ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນ ພາຍ ໃນບ້ານໄດ້ມີຄວາມເຊື່ອມຊຶມ ຕໍ່ວຽກງານໂຄສະນາສຸຂະສຶກ ສາເປັນຢ່າງດີ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ບ້ານ ສຈຊ ສາມາດຮັກສາມູນ ເຊື້ອ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານນີ້ ມີຄວາມຍືນຍົງຄະນະກຳມະ ການ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດ ຕາມຊຸກຍູ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍໄດ້ ມີການວາງແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວໃນແຕ່ລະໄລຍະເປັນຕົ້ນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຕ່ ລະຄອບຄົວມີວິດຖ່າຍຖືກຫຼັກ ອະນາໄມ, ໄດ້ປະຕິບັດອະນາ ໄມ 3 ສະອາດໄດ້ດີ, ທຸກຄົນ ໃນຄົວເຮືອນໄດ້ນອນໃນມຸ້ງ ຍ້ອມຢາ, ມີການວາງແຜນຄອບ ຄົວ, ການຝາກທ້ອງ, ເກີດລູກ, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ແຕ່ມື້ເກີດຮອດ 6 ເດືອນ, ມີຄອກ ສັດເປັນຂອງຕົນເອງ,ຕື່ນຕົວ ເອົາແມ່ໃນເກນອາຍຸຈະເລີນ ພັນ ແລະ ລູກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 1 ປີ ໄປສັກຢາ-ຢອດຢາກັນພະ ຍາດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ເວລາເຈັບເປັນ ຕ້ອງໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ສຸກສາ ລາ ຫຼື ໂຮງໝໍບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ, ລວມໄປເຖິງການລາຍງານຂໍ້ ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງຄົບ ຖ້ວນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງຮູບ ແບບການສ້າງບ້ານສາທາລະ ນະສຸກແບບຢ່າງ. ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຄຳໄພ ສິມມາວັດ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຄະນະ ກຳມະການຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນບ້ານ ສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການຊີ້ ນຳ-ນຳພາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ການສ້າງບ້ານສາທາລະນະ ສຸກແບບຢ່າງ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນ ເຈົ້າການມີຄວາມຍືນຍົງດ້ວຍ ການປະຕິບັດລະບຽບການ, ມາດຕະການ, ແບບແຜນວິທີ ເຮັດວຽກ, ມີການກວດກາ-ຕິດ ຕາມເປັນປົກກະຕິ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ບ້ານ ສຈຊ ຂອງເມືອງ ທີ່ໄດ້ປະກາດແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ສືບ ຕໍ່ປະຕິບັດຄົບຖ້ວນຕາມມາດ ຖານ-ເງື່ອນໄຂບ້ານ ສຈຊ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ໄປ. (ຂ່າວ: ພອນ ບຸນອຸທິດ)