ນັກສຶກສາລາວເຂົ້າຮ່ວມສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປ້ອງກັນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທີ່ຍີ່ປຸ່ນ


...

   ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ ຜ່ານມານີ້, ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ຕອນປາຍຈຳນວນ 12 ຄົນ, ນັກ ສຶກສາຈຳນວນ 12 ຄົນ ພ້ອມ ດ້ວຍລັດຖະກອນ 1 ທ່ານ ໄດ້ ອອກເດີນທາງໄປຍັງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ທັດສະນະສຶກສາພາຍໃຕ້ໂຄງ ການ "JENESYS 2016" ນັກ ສຶກສາດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ກິດຈຳກຳຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແຕ່ວັນ ທີ 7 ເຖິງ 14 ກຸມພາ 2017 ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ "ການຮັກ ສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ້ອງ ກັນໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ". ໂຄງການທັດສະນະສຶກ ສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ມາດຕະ ການໃນການຕ້ານກັບບັນຫາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພພິບັດ ທາງທຳມະຊາດຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ນັກສຶກສາລາວ 24 ຄົນ ແມ່ນ ຖືກຄັດເລືອກຈາກຜູ້ສະໝັກ ທັງໝົດ 360 ກວ່າຄົນ ໂດຍຜ່ານ ການຄັດເລືອກຈາກຄະນະກຳ ມະການເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສຶກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ແລະ ສະຖານ ທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ນັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ ຈະເດີນ ທາງຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງໂຕ ກຽວ ແລະ ແຂວງມິຢະງິ ຊຶ່ງຕັ້ງ ຢູ່ທາງແຄມຝັ່ງຂອງມະຫາສະ ໝຸດປາຊີຟິກໃນເຂດໂທໂຮກຸ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເປັນ ບ່ອນທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍຄື້ນຊຶ ນາມິໃນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ຄັ້ງຮ້າຍແຮງຂອງເຂດໂທໂຮກຸ ປີ 2011 ພວກເຂົາຈະໄປຢ້ຽມ ຢາມສາຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພພິບັດທຳມະ ຊາດ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາຍັງ ຈະໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ ພັກເຊົານຳປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນ ກັບໂຮງຮຽນ ເພື່ອລົງເລິກເຖິງ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສັງຄົມ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະ ທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ໂຄງການ "JENESYS 2016" ແມ່ນໂຄງການແລກ ປ່ຽນລະຫວ່າງຄົນສູ່ຄົນລະ ຫວ່າງຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຂົງເຂດອາຊີ -ປາຊີຟິກ ແລະ ເປັນໂຄງການ ທີ່ສືບຕໍ່ມາຈາກໂຄງການ "JENESYS 2015" ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນຈະເຊື້ອເຊີນໄວໜຸ່ມລາວ ປະມານ 340 ຄົນໄປປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນພາຍໃນສົກປີນີ້. ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັນລະຫວ່າງປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ກັບມິດ ຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນ ອະນາຄົດ.