ຫຼວງພະບາງຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງສົມດຸນ


...

   ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຂະແໜງ ການຄ້າພາຍໃນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄວບຄຸມ, ຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າທຸກປະເພດໃຫ້ ເປັນໄປຕາມເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ, ຕາມສະໄໝ ຫຼື ເວົ້າອີກ ຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນເຮັດໃຫ້ລາຄາ ສິນຄ້າສົມດຸນກັບການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງສັງຄົມ. ທ່ານ ຊົ່ວ ຫວ່າງຫວ່າງ ຫົວໜ້າຂະແໜງການຄ້າພາຍໃນ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ ຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ ໃຫ້ຮູ້ໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2017 ນີ້ວ່າ: ການຄຸ້ມຄອງສິນ ຄ້າທີ່ນອນຢູ່ໃນສິນຄ້າ 4 ປະ ເພດ 4 ລາຍການທີ່ລັດຄວບ ຄຸມລາຄາສິນຄ້າທຸກຄັ້ງແມ່ນ ໄດ້ຮັບການ ອະນຸຍາດຈາກພະ ແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການ ຄ້າແຂວງສາກ່ອນ. ສະນັ້ນໃນ ໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາໄດ້ລົງ ເຄື່ອນໄຫວໃນການຄຸ້ມຄອງ ສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໃນ ນັ້ນໄດ້ຄິດໄລ່ໂຄງປະກອບລາ ຄາໝູຢູ່ໜ້າຟາມສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ ເກີນ 20.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ປະ ເພດ ຊີ້ນລາຄາຂາຍ ສົ່ງສູງຸສຸດບໍ່ ໃຫ້ ເກີນ 33.000 ກີບ ແລະ ຂາຍ ຍ່ອຍບໍ່ໃຫ້ເກີນ 35.000 ກີບຕໍ່ ກິໂລ. ເຂົ້າເປືອກນາປີ-ນາ ແຊງທີ່ເກັບຊື້ນຳຊາວນາໂດຍ ກົງແມ່ນ 2.880 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ຂາຍສົ່ງເຂົ້າສານໜຽວປະເພດ 1 ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6.397 ກີບ ຕໍ່ກິໂລ, ປະເພດ 2 ແມ່ນ 6.297 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ລາ ຄາຂາຍເຂົ້າສານໜຽວຍ່ອຍ ປະເພດ 1 ແມ່ນ 6.650 ກີບຕໍ່ ກິໂລ, ປະເພດ 2 ແມ່ນ 6.550 ກີບຕໍ່ກິໂລ. ສ່ວນລາຄານ້ຳມັນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊຶ່ງປີຜ່ານມາໄດ້ ປັບຂຶ້ນ 12 ຄັ້ງ ແລະ ປັບລົງ 10 ຄັ້ງ. ໃນນັ້ນປ້ຳຂາຍຍ່ອຍ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈຳນວນໜຶ່ງຍັງ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນ ຫຼື ລົງລາຄາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດແຕ່ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ລົງກວດ ກາ ແລະ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ກ່າວເຕືອນໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າສູ່ລະ ບົບການ. ນອກນີ້ສິນຄ້າທີ່ນອນ ຢູ່ໃນ 8 ໝວດ 106 ລາຍການ ແມ່ນສິນຄ້າທີ່ລັດຕ້ອງຕິດ ຕາມການເໜັງຕີງຂອງສິນຄ້າ ປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳ ເດືອນ ເພື່ອລາຍງນໃຫ້ກະ ຊວງ ຫຼື ແຂວງຮັບຊາບ, ແຕ່ ວ່າລາຄາສິນຄ້າແມ່ນອີງໃສ່ ກົນໄກການຂຶ້ນລົງຂອງສິນຄ້າ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ການສະ ໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລະດູການໃນແຕ່ລະໄລ ຍະ ໂດຍລັດຈະບໍ່ສາມາດກຳ ນົດລາຄາສູງສຸດ ຫຼື ຕ່ຳສຸດໄດ້. ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງການສະ ໜອງຊີ້ນໃຫ້ຕະຫຼາດໃນທົ່ວ ແຂວງຫຼວງພະບາງມີຟາມໝູ 16 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນມີເອກະສານ 14 ແຫ່ງ, ຂະແໜງການຄ້າ ພາຍໃນຈິ່ງໄດ້ຄິດໄລ່ແຜ່ນດຸ່ນ ດ່ຽງການສະໜອງພາຍໃນໄດ້ 26.680 ໂຕຕໍ່ປີ, ອີງໃສ່ຄວາມ ຕ້ອງການແມ່ນ 43.800 ໂຕຕໍ່ ປີ ແລະ ການນຳເຂົ້າ 17.120 ໂຕຕໍ່ປີ ແລະ ສຳລັບການຄຸ້ມ ຄອງຕະຫຼາດ ແມ່ນອົງການລັດ ທີ່ມີສິດອຳນາດໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາ ຕະຫຼາດ ແລະ ສົ່ງເສີມຕາ ໜ່າງການຄ້າໃຫ້ເປັນລະບົບ, ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນ, ຊື້ -ຂາຍສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດ, ເພື່ອ ຮັບປະກັນການສະໜອງສິນ ຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຄວາມ ປອດໄພໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.ປັດຈຸບັນຕະ ຫຼາດໃນທົ່ວແຂວງຫຼວງພະ ບາງມີທັງໝົດ 68 ແຫ່ງ. ໃນ ນັ້ນຕະຫຼາດໃຫຍ່ມີ 4 ແຫ່ງ, ກາງ 7 ແຫ່ງ, ຕະຫຼາດນ້ອຍ 16 ແຫ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດນັດຊົນນະ ບົດມີ 41 ແຫ່ງ. (ຂ່າວ: ເພັດສາຄອນ ສິມມະວົງ)