ກວທສ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ


...

   (ສພຊ) ທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ຄະນະປະຈຳສະ ພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກຳມາທິ ການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ (ກວທສ) ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງປະຈຳ ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ລົງຕິດຕາມກວດ ກາ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານ ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຂອງ ເດັກ ລະຫວ່າງວັນທີ 6-9 ກຸມພາ 2017 ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ,ໃນນີ້ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ 4 ເມືອງ ຄື: ເມືອງ ຫີນເຫີບ, ເມືອງເຟືອງ, ເມືອງ ໝື່ນ ແລະ ເມືອງຊະນະຄາມ. ໃນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດ ວຽກຄັ້ງນີ້, ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມ ຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກຄອງ ເມືອງ, ບັນດາຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຕ່ລະເມືອງ, ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານສະ ພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານສຸຂະພາບ, ໂພສະນາການ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກ ແລະ ປຶກສາຫາລືວິທີທາງແກ້ໄຂບັນ ຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ການ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າ ທີ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນດາ ກຸ່ມບ້ານ, ບ້ານຫ່າງໄກສອກ ຫຼີກ ກໍໄດ້ຮັບການບໍລິການສາ ທາລະນະສຸກຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເປັນ ຕົ້ນການສັກຢາກັນພະຍາດ, ການເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍມີຈຳ ນວນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເວລາເຈັບປ່ວຍ ກໍໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ, ນັກຮຽນ ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ເຂົ້າໂຮງ ຮຽນເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ໃນຂະນະ ດຽວກັນ ກໍຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳ ນວນໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເຊັ່ນ: ແນວຄິດຂອງ ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງ ບໍ່ຢາກ ໄປໃຊ້ບໍລິການສາທາລະນະ ສຸກ ຍັງປິ່ນປົວແບບປະຖົມປະ ຖານ ຮີດເກົ່າຄອງເດີມໃຫ້ໝໍ ຜີ, ໝໍເຢົາ ຊ່ວຍເວລາເຈັບເປັນ ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີ ວິດສູງ, ພໍ່ແມ່ບາງຄົນບໍ່ຢາກ ພາລູກໄປຊັກຢາ, ວຽກງານສຶກ ສາບາງບ້ານຍັງບໍ່ມີໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ, ເດັກນ້ອຍປະລະ ການຮຽນ ຍ້ອນຂາດທຶນຮອນ ແລະ ພໍ່ແມ່ບໍ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ອີກ ຫຼາຍບັນຫາ. ທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ກໍໄດ້ແນະນຳໃຫ້ບັນດາພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ສຶກ ສາອົບຮົມປະຊາຊົນໃຫ້ເຂົ້າ ໃຈເຖິງຕາໜ່າງສາທາລະນະ ສຸກ ແລະ ວຽກງານການສຶກສາ ຂອງເດັກໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມນັ້ນ ກໍຕ້ອງລົງພົບປະປະຊາຊົນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນໂອກາດນີ້, ກໍໄດ້ພົບ ປະລົງຢ້ຽມຢາມໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່ວຽກງານສັກຢາກັນພະ ຍາດ, ໂພສະນາການ ແລະ ການສຶກສາຂອງເດັກ ໃຫ້ອຳ ນາດການປົກຄອງບ້ານ, ກຸ່ມ ບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ສຸກສາລາ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງຊີ ວິດການເປັນຢູ່ຕົວຈິງຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ແລະ ຮັບຟັງຄຳສະເໜີ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ພ້ອມທັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນພາລູກ ໄປສັກຢາ, ຕ້ອງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບຕາມ ຫຼັກໂພສະນາການ, ໄດ້ຮັບການ ສຶກສາຢ່າງສະໝ່ຳສະເໜີບໍ່ໃຫ້ ປະລະການຮຽນກ່ອນກຳນົດ, ວາງແຜນລູກຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ ຈຶ່ງມີລູກຄົນໜຶ່ງ. ພ້ອມ ນີ້ ກໍນຳເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເສື້ອກັນ ໜາວ, ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ເກືອ ໄປມອບໃຫ້ບ້ານທີ່ ທຸກຍາກ ເພື່ອເປັນການບັນ ເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ອີກດ້ວຍ.