ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ ທຸ້ມງົບ 38 ລ້ານໂດລາ ປູກໄມ້ກິນໝາກ ເພື່ອສົ່ງອອກ


...

   ບໍລິສັດສຸກຮຸ່ງເຮືອງ ເປັນບໍລິສັດຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍ ທຸ້ມງົບປະມານຈຳນວນ 38 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດເພື່ອດຳເນີນ ການປູກໄມ້ກິນໝາກດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີສູງເພື່ອເປັນສິນ ຄ້າສົ່ງອອກໄປຈີນ (ໄຕ້ຫວັນ) ໂດຍໄດ້ສຳປະທານ ແລະ ບຸກ ເບີກເນື້ອທີ່ດິນບໍລິເວນຂອບ ເຂດບ້ານນາລົງ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈຳ ນວນເກືອບ 200 ເຮັກຕາ ແລ້ວ. ຊຶ່ງຄະນະຜູ້ບໍລິຫານບໍລິ ສັດເປີດເຜີຍຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວເມື່ອບໍ່ ດົນມານີ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ດິນໄດ້ມີ ການຫ້າງຫາກະກຽມເນື້ອທີ່ດິນໄດ້ ຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ, ທາງບໍລິສັດ ກໍຈະໄດ້ດຳເນີນການປູກທັນ ທີທັນໃດໂລດ ຄາດວ່າຈະລົງມື ປູກໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາປີ 2017 ນີ້ ຊຶ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະ ດຳເນີນການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໃນຈຳນວນ 3 ຊະນິດກ່ອນ ເປັນຕົ້ນກໍແມ່ນການປູກກ້ວຍ, ໝາກມັງກອນ, ໝາກນ໋ອດທີ່ ນຳແນວພັນມາຈາກໄຕ້ຫວັນ ຈາກນັ້ນກໍຈະສືບຕໍ່ປູກໄມ້ໃຫ້ ໝາກ ແນວພັນອື່ນໆຈຳນວນ 10 ສາຍພັນ, ຕາມແຜນການແລ້ວ ໂຄງການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງນີ້ຈະຂະຫຍາຍ ເນື້ອທີ່ດິນປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກໃຫ້ ໄດ້ 50.000 ເຮັກຕາ ໃນໄລ ຍະ 4-5 ປີຂ້າງໜ້າ. ຊຶ່ງຈະສາ ມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ ປະຊາຊົນຊາວເມືອງນອງຈຳ ນວນຫຼາຍອັດຕາ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກະສິກຳ ຂອງບໍລິສັດສຸກຮຸ່ງເຮືອງເປີດ ເຜິຍວ່າ: ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ປະເພດກ້ວຍຫອມແນວພັນ ຂອງໄຕ້ຫວັນແມ່ນເໝາະສົມ ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ພາຍໃນເມືອງນອງ ຊຶ່ງໃຊ້ເຕັກ ນິກສູງໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນເລີ່ມ ແຕ່ມື້ປູກຈົນຮອດມື້ເກັບກູ້ ແລະ ແພັກສົ່ງອອກ, ໂດຍ ການເອົາເຊວປີກ້ວຍທີ່ສົມບຸນ ມາຂະຫຍາຍເພາະເປັນພັນ ເບ້ຍນ້ອຍໆຂອງຕົ້ນກ້ວຍ ຊຶ່ງປີ ຫົວໜຶ່ງຈະຂະຫຍາຍແນວພັນ ກ້ວຍໄດ້ 10.000 ເບັ້ຍ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກບໍລິສັດ ສຸກຮຸ່ງເຮືອງ ຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການປູກກ້ວຍຈະໃຊ້ເວລາປີ ກວ່າ ໂດຍ 4 ເດືອນທຳອິດ ແມ່ນຢູ່ຂັ້ນຕອນກ້າເບັ້ຍ ແລະ 9 ເດືອນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນປູກ ລວມເປັນ 13 ເດືອນກໍສາມາດ ຕັດຂາຍໄດ້ແລ້ວ.