ສຳມະນາການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ


...

     ກອງປະຊຸມສຳມະ ນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜະ ລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຂອງ ກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດ ນາມ (CLMV) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພາຊາ ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 16-17 ກຸຸມພານີ້ ໂດຍ ການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ຮອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼ່ງ ຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ, ທ່ານ ຄີມຫວຽນວັນ ຫົວ ໜ້າໂຄງການສະໜັບສະໜູນ ການລິເລີ່ມການເຊື່ອມໂຍງອາ ຊຽນ (lAl), ມີຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຮັດ ແໜ້ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃນການພັດທະນາການທ່ອງ ທ່ຽວຢູ່ ສປປ ລາວ ທັງເປັນ ການລະດົມແນວຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜະລິດ ຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມ ໂຍງກັບຜະລິດຕະພັນທ່ອງ ທ່ຽວຂອງກຳປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການໂຄສະ ນາຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດ ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໜຶ່ງດຽວ ແລະ ດຶງດູດນັກທ່ອງ ທ່ຽວໃນປະເທດ CLMV ໃຫ້ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະ ເໜີບົດຮຽນຕ່າງໆກັບການ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການ ທ່ອງທ່ຽວຕະຫຼາດການທ່ອງ ທ່ຽວນັກທ່ຽວຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຄົ້ນຄວ້າ ສົນທະນາປະກອບຄຳເຫັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຍືນຍົງ. (ຂ່າວ: ມະລິ)