ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຈະພິຈາລະນາ ຫຼາຍບັນຫາ

31.10.2019 10:37     

  ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດຊຸດທີ VIII ຈະໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ ແລະ ຈະດຳ ເນີນໄປເຖິງວັນທີ 6 ທັນວາ 2019 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6) ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງ ຊາດ.
ທ່ານ ນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ຄະນະປະຈໍາສະ ພາແຫ່ງຊາດ ເລຂາທິການ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອວັນທີ 30 ຕຸລານີ້ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູວ່າ: ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ, ພິຈາລະນາ ແລະ ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນດັ່ງນີ້:
1. ວຽກງານຂອງລັດ ຖະບານ:
1.1 ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງລັດຖະບານ;
1.2 ບົດລາຍງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພົ້ນເດັ່ນ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະທິດທາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງລັດຖະບານ;
ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະ ບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ, ການແກ້ໄຂສະ ພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກອຸທົກກະໄພ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2020.
2. ວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ:
2.1 ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ;
2.2 ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2018.
3. ວຽກງານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ:
ບົດລາຍງານການກວດ ກາຕາມຜົນການກວດສອບບົດ ສະຫຼຸບຂາດຕົວ ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິ ບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ.
4. ການລາຍງານຂອງຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ:
4.1 ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການເກັບລາຍຮັບ;
4.2 ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງວິຊາຊີບ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງປະຊາຊົນ;
4.3 ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງກໍາມາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳທີ່ພົວພັນກັບການເຊົ່າ, ສຳປະ ທານທີ່ດິນ.
5. ວຽກລາຍງານຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ:
5.1 ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາ ປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາ ຊົນສູງສຸດ;
5.2 ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.
6. ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ:
6.1 ບົດລາຍງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາ ປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ປະຈໍາປີ 2020 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
6.2 ບົດປະກອບຄຳເຫັນຂອງສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຕໍ່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ;
6.3 ການຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ;
ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ພິ ຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຈໍານວນ 8 ສະບັບ, ໃນນັ້ນຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ຈຳນວນ 2 ສະບັບ ແລະ ປັບປຸງຈຳນວນ 6 ສະບັບ ຄື:
+ ຮ່າງກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ປະກອບມີ (1) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ;
(2) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
+ ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ ປະກອບມີ
(1) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ;
(2) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ;
(3) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ;
(4) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ;
(5) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍະກໍາ;
(6) ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.
ໃນໄລຍະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຄະນະເລຂາທິການສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂທລະ ສັບສາຍດ່ວນ ເພື່ອຮັບເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະຄຳສະເໜີ ໂດຍກົງຈາກປະຊາຊົນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີໄປຍັງກອງປະຊຸມໄດ້ຕາມວິທີລຸ່ມນີ້:
ໂທລະສັບບໍ່ເສຍຄ່າ ໝາຍເລກ: 156
ໂທລະສານໝາຍເລກ: 021 413528
ສົ່ງເປັນຈົດໝາຍທາງໄປ ສະນີ ຕູ້ ປນ. 662
ສົ່ງອີເມວ: na_session @na.gov.la
(ພາບ-ຂ່າວ: ພູວຽງຄຳ)