ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນບັນລຸ 2 ພັນລ້ານກວ່າໂດລາ

08.11.2019 10:30     

  ປີ 2019 ເຖິງວ່າເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຂະ ຫຍາຍຕົວຊ້າລົງເລັກໜ້ອຍ ຢູ່ທີ່ປະມານ 6,4% ແຕ່ການດຶງດູດການລົງທຶນ ເຫັນວ່າຄຶກຄັກພໍສົມຄວນ ຊຶ່ງໃນໄລຍະ 9 ເດືອນນີ້, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີ 1.266 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2,3 ພັນລ້ານກວ່າໂດລາ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເມື່ອວັນທີ 7 ພະຈິກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປີ 2019 ນີ້ ຄາດຄະເນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງເລັກໜ້ອຍ ຢູ່ທີ່ 6,4%, ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນ 2.683 ໂດລາ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າມະຕິທີ່ສະພາຮັບຮອງ (ສະພາຮັບຮອງ 2.726 ໂດລາ), ໃນຂະນະທີ່ຂະແໜງກະສິກຳຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມແຜນການຄື 2,8%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 7,1% ຫຼຸດແຜນການເລັກໜ້ອຍ (ແຜນການ 8,3%), ຂະແໜງບໍລິການຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ 7%. ສຳລັບການລົງທຶນ ປີ 2019 ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຂອບການລົງທຶນລວມທັງໝົດທົ່ວສັງຄົມ ປະມານ 44,3 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 26,80% ຂອງ GDP, ໃນນັ້ນ ມີການລົງທຶນຂອງລັດ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດຊຳລະຕົວຈິງປະມານ 2.214 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 50,80% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ ບ້ວງປົກກະຕິ 1.514 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 61,9% (ມະຕິສະພາ 2.450 ຕື້ກີບ) ແລະ ບ້ວງຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ 700,35 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 36,67%(ມະຕິສະພາ 1.909,8 ຕື້ກີບ) ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການປະຕິ ບັດໜ້າວຽກຕົວຈິງ ແລະ ມີການຢັ້ງຢືນກວດຜ່ານແມ່ນມີປະມານ 70% ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້. ສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງ ການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA): ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2019 ແມ່ນສາມາດປະ ຕິບັດໄດ້ 5.452 ຕື້ກວ່າກີບ ລວມທັງໂຄງການສະເໝີໃໝ່ ແລະ ສືບຕໍ່ ເທົ່າກັບ 77% ຂອງແຜນການປີ (ມະຕິສະພາ 7.113,35 ຕື້ກີບ) ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນຍັງຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາທີ່ໄດ້ຕົກລົງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້. ສ່ວນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ມີທັງໝົດຈໍານວນ 1.266 ໂຄງການ/ກິດຈະການ, ລວມມູນຄ່າ 2.307,91 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 20.304 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 88,02% ຂອງມະຕິສະພາ (ມະຕິສະພາ 23.086,13 ຕື້ກີບ) ໃນນີ້ ທຶນນໍາເຂົ້າຕົວຈິງຜ່ານລະບົບທະ ນາຄານມູນຄ່າ 397,91 ລ້ານໂດລາ ລວມມີໂຄງການທາງດ່ວນ 113,56 ລ້ານໂດລາ, ໂຄງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 102,25 ລ້ານໂດລາ ແລະ ທຶນອື່ນໆ 182,1 ລ້ານໂດລາ. ທຶນນໍາເຂົ້າເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ມູນຄ່າ 920 ລ້ານໂດລາ, ໃນນີ້ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ມີການນໍາເຂົ້າທຶນແລ້ວ 990 ລ້ານໂດລາ. ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາ ມາດບັນລຸຕາມແຜນ ຫຼື ລື່ນແຜນທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການນໍາທຶນ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງ ການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນກິດຈະການຕາມແຜນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ສ່ວນການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາ ຄາດວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ ຫຼື ຕາມມະຕິສະພາຮັບຮອງ 9.788 ຕື້ກີບ. (ຂ່າວ:ຄຳເຮືອງ-ພາບ:ພູວຽງຄຳ)