ລາວສືບຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນມີອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານ


...

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນແລະການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ(ຄຕຟງ)ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ III ປະຈຳປີ2017ຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ຕຸລານີ້ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ (ທຫລ)ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ,ປະທານ ຄຕຟງ ພ້ອມນີ້ກໍ່ມີຮອງ ແລະ ສະມາຊິກ ຄຕຟງ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ກໍຄືວຽກງານ ອື່ນໆໃນຄັ້ງຜ່ານມາ ແລະ ປຶກ ສາຫາລືວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບວຽກ ງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ້າຍ (AML/CFT). ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນຄັ້ງທີ II ປະຈຳປີ 2017 ຍັງ ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານດັ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ແຜນ ການປະຕິບັດງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາວຽກງານ ອື່ນໆ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສາ ກົນ. ສຕຟງ ກໍຄືບັນດາພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ພ້ອມກັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍ ໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕົນຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ເຮັດໃຫ້ມີ ອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມີຄວາມຄືບ ໜ້າຫຼາຍດ້ານສະແດງອອກ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການກວດ ກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການ ຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍໃນ ເດືອນເມສາ 2017. ນອກນີ້ ຍັງ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາ ເພື່ອເປັນການກະກຽມ ແລະ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ມີໝາກຜົນ ແລະ ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ປຶກ ສາຫາລືຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງມະຕິຂອງ ຄຕຟງ ຄັ້ງກ່ອນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຂອງ ສຕຟງ, ການປະ ເມີນຄວາມສ່ຽງແຫ່ງຊາດ (NRA) ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ (ML/TF) ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ 40 ຂໍ້ແນະນຳໃໝ່ຂອງ ອົງການຟອກເງິນສາກົນ (Financial Action Task Force “FATF” ) ໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຮັບຮອງການປະເມີນຜົນ ໃນປີ 2020. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການປະ ຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາ ຊຶ່ງເຫັນ ວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າພໍສົມຄວນ ແລະ ທ່ານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ມີການ ຂໍອະນຸມັດດ້ານຫຼັກການຍ້ອງ ຍໍຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ລາຍງານ ຂໍອະນຸມັດດ້ານຫຼັກການສ້າງ ແຜນມອບໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເປັນ ຜູ້ຕິດຕາມຫົວໜ່ວຍທີ່ມີໜ້າທີ່ ລາຍງານໂດຍຜ່ານຜົນການ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ ການຮ້າຍ ແລະ ການຂໍອະນຸ ມັດດ້ານການຂະຫຍາຍການ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຈຳ ນວນໜຶ່ງ. ຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ: ໃນກາງ ປີ 2017 ນີ້ ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນກໍ ແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຖືກຖອນອອກຈາກ ບັນຊີຕິດຕາມ (ບັນຊີສີເທົາ) ຂອງ FATF ມາຢູ່ບັນຊີ ປົກກະຕິໄດ້ໃນກອງປະຊຸມຄົບ ຄະນະ (FATF Plenary meeting) ປະຈຳເດືອນມີຖຸນາ 2017 ທີ່ປະເທດແອັດສະປາຍ ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2017, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະ ເມີນຄວາມສ່ຽງລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ ແລະ ການ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການ ກໍ່ການຮ້າຍ (NRA) ການຮ່ວມ ມືສາກົນ, ການສ້າງຍຸດທະ ສາດ ວຽກງານ AML/CFT ແລະ ອື່ນໆ.