ກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ III


...

    

ຄະນະກຳມະການແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການໄດ້ ຈັດກອງປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ດ້ານ ໂພຊະນາການ ຄັ້ງທີ III ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳປີ 2017 ຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 2 ພະຈິກ ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາ ກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະ ທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງ ຊາດດ້ານໂພຊະນາການ, ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະ ການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະນາ ການ, ມີບັນດາຮອງລັດຖະມົນ ຕີ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງ, ຄະນະກຳມະ ການແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພຊະ ນາການ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ສະໜັບ ສະໜູນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາ ກົນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກ່າວວ່າ: ວຽກງານໂພຊະນາ ການເປັນໜຶ່ງໃນວຽກງານບຸລິ ມະສິດທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ ຊຶ່ງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງ ສູງ, ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງກົນ ໄກການປະສານງານຫຼາຍພາກ ສ່ວນ ພ້ອມທັງມີການປັບປຸງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໄດ້ເພີ່ມການ ຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ໄດ້ ຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມການ ລາຍງານຂອງຂະແໜງສາທາ ລະນະສຸກ ແລະ ກອງເລຂາຄະ ນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານ ໂພຊະນາການ ເຫັນວ່າ: ສະຖາ ນະພາບທາງດ້ານໂພຊະນາ ການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ນ້ອຍຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງອັດຕາ ການຂາດສານອາຫານຊຳເຮື້ອ (ເຕ້ຍ) ໃນເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 5 ປີ ໄດ້ຫຼຸຸດລົງປະມານ 10% ໃນ ໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມາ ຈາກ 44% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 35,6% ໃນປີ 2015 ຊຶ່ງໂຕເລກດັ່ງ ກ່າວໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການ ໄປຕາມທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລ້ວ. ຄຽງຄູ່ກັບຜົນງານທີ່ຍາດ ມາໄດ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ໃນອະນາ ຄົດ, ເຫັນວ່າຍັງມີສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ຫຼາຍປະການ ຊຶ່ງພວກເຮົາຍັງ ມີພາລະກິດທີ່ໜັກໜ່ວງ ເພື່ອ ຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ມີໂພຊະ ນາການທີ່ດີຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳ ເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນ ຊຶ່ງ ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະ ສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດຍຸດ ທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດ ງານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍ ຂະແໜງການ ໃນ ສປປ ລາວ 1 ປີຜ່ານມາ, ທິດທາງປີ 2018 ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ; ຟັງການລາຍ ງານຂອງແຂວງຕ່າງໆໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດ ງານໂພຊະນາການໃນ 22 ມາດ ຕະການບຸລິມະສິດ, ການປະ ສານງານ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິ ທີແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມກັນນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງບັນ ດາຂະແໜງຫຼັກແລກປ່ຽນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ແຜນບຸລິມະສິດໃນການແກ້ໄຂ ວຽກໂພຊະນາການຂອງຂະ ແໜງການໃນຕໍ່ໜ້າ ນອກຈາກ ນີ້ ຕາງໜ້າບັນດາເຄືອຂ່າຍສົ່ງ ເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ SUN ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີສະຫະ ພາບຢູໂຣບ ປະຈຳລາວ, ອົງ ການອາຫານໂລກ, ອົງການ ອຸຍນີເຊັບ ແລະ ອົງການທາງ ດ້ານສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພ ຊະນາການ ສະເໜີການສະ ໜັບ ສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານໂພ ຊະນາການປີ 2025 ແລະ ແຜນ ປະຕິບັດງານປີ 2016 - 2020. (ຂ່າວ: ນ. ພູວັນ)