ສະພາ ພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ


...

    ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພານີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະ ພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ທັນສະ ໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະ ນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ ຂຶ້ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ ສານ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຮັດກຸມຂຶ້ນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາ ຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ກ່າວ ເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳ ເປັນໃນການສ້າງກົດໝາຍຄື້ນ ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານວ່າ: ການຍົກລະດັບຂອງດຳລັດວ່າ ດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ສະບັບປີ 2014 ຂຶ້ນເປັນກົດໝາຍເພື່ອ ກຳນົດຫຼັກການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ລະ ບຽບການ, ການເກັບກຳ, ການ ເຂົ້າເຖິງ, ການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມ ຖີ່ວິທະຍຸໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ພ້ອມທັງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະ ພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງເຕັກ ໂນໂລຊີໃໝ່ຂອງສາກົນສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ລັດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາ ກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ຄວາມເປັນເປັນຈິງຂອງການ ພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມ ຖີ່ວິທະຍຸທັນກັບສະພາບການ ປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຕິດພັນກັບສົນທິສັນຍາ ສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ ພາກລັດຖະບານມີເຄື່ອງມືໃນ ການຄຸ້ມຄອງຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະ ຍຸລວມທັງສິດຂອງການນຳໃຊ້ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໃຫ້ ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນທຳ ແລະ ປອດໄພ. ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 14 ໝວດ, 77 ມາດຕາ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານປະທານ ກອງປະຊຸມໄດ້ຢ້ຳໃຫ້ບັນດາ ສສຊ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ປະກອບຄຳເຫັນລົງເລິກໃນ ທຸກໝວດ ທຸກມາດຕາ ແລະ ຊ່ວຍປັບປຸງຄຳສັບຕ່າງໆ ໃຫ້ມີ ຄວາມເໝາະສົມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ. ຈາກນັ້ນບັນດາ ສສຊ ຈາກເຂດ ເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະ ກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໂດຍໄດ້ ລົງເລິກເນື້ອໃນຢູ່ບາງມາດ ຕາທີ່ເຫັນວ່າ ມີເນື້ອໃນຍັງບໍ່ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນການກຳນົດສິດ ກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ ສານໃນມາດຕາ 4, ມາດຕາ 9, ໝວດທີ 3 ທີ່ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ມາດຕາ 29, ມາດຕາ 34, ມາດຕາ 38, ໝວດທີ 11 ວ່າ ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບທິດ 3 ສ້າງ ເປັນຕົ້ນສິດໃນການອະນຸຍາດ ການລົງທຶນ, ການຕິດຕາມ ກວດກາການນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມ ຖີ່ ແລະ ວຽກງານອື່ນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ມາດຕາ 73 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນການ ກຳນົດການປັບໃໝທາງດ້ານ ບໍລິຫານຕໍ່ກັບການກຳນົດ ມູນຄ່າປັບໃໝ ເພື່ອໃຫ້ສອດ ຄອງກັບສະພາບຄວາມເປັນ ຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງ ຄົມຂອງປະເທດເຮົາໃຫ້ຈະ ແຈ້ງ ແລະ ສົມບູນທີ່ສຸດ. ຈາກນັ້ນປະທານກອງ ປະຊຸມກໍໄດ້ສະຫຼຸຸບລວມ ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ສະເໜີສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດລົງຄະແນນສຽງຮັບ ຮອງເອົາກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ ທີ່ປະຊຸມໄດ້ຮອງຮັບເອົາກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ທະຍຸ ສື່ສານດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນ ດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ.