ສປ ຈີນ ມອບລົດ-ອຸປະກອນສີດພົ່ນຢາປາບສັດຕູພືດແກ່ ສປປ ລາວ


...

    ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໄດ້ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອພາຫະນະ (ລົດບັນທຸກຂະໜາດ 6 ລໍ້) ຈຳນວນ 21 ຄັນ ພ້ອມອຸປະ ກອນສີດພົ່ນຢາປາບສັດຕູພືດ ຈຳນວນ 1.100 ຊຸດ ແລະ ຊຸດ ປ້ອງກັນ 1.000 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ການລະບາດຂອງຕັກກະແຕນ ຝູງໄມ້ປ່ອງຢູ່ບັນດາແຂວງ ພາກເໜືອ. ພິທີເຊັນມອບ-ຮັບເຄື່ອງ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ ນີ້ທີ່ສູນປ້ອງກັນພືດລະຫວ່າງ ທ່ານ ຫວັງ ສີ ໂຫ່ຍ ທູດເສດຖະ ກິດແຫ່ງ ສປ ຈີນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນ ນາວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງໂດຍ ມີທ່ານ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະ ມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ. ຂໍ້ມູນຈາກສູນປ້ອງກັນ ພືດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ປະຊາຊົນໃນ 5 ແຂວງພາກເໜືອເຊັ່ນ: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງໄດ້ ປະເຊີນກັບໄພພິບັດການລະ ບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງໄມ້ ປ່ອງ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ ການຜະລິດພືດ ສະບຽງອາ ຫານ ແລະ ພືດເປັນສິນຄ້າ ໃນ ເຂດດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຂົ້າ, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ຫຍ້າອາຫານສັດເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ. ອີງໃສ່ສະພາບເງື່ອນໄຂ ພູມີປະເທດຂອງເຂດພາກເໜືອ ທີ່ເປັນເຂດປ່າໄມ້ຕຶບໜາ, ມີ ຄວາມສູງຊັນ, ການເຂົ້າຫາພື້ນ ທີ່ເຂດຕັກກະແຕນລະບາດ ເປັນ ໄປໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ບວກກັບພວກ ເຮົາມີຂອດຈຳກັດດ້ານວິຊາ ການ - ປະສົບການ ລວມທັງ ເຄື່ອງມືອຸປະກອນໃນການຮັບ ມືຕ່າງໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນ ຕັກກະແຕນຝູງດັ່ງກ່າວ ສາມາດ ອົບພະຍົບໄປວາງໄຂ່ ແລະ ລະບາດໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຂອງ ເຂດພາກເໜືອ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນ ການສຳຫຼວດທ້າຍປີ 2016 ຜ່ານມາ ກົມປູກຝັງ ແລະ ສູນ ປ້ອງກັນພືດໄດ້ສຳຫຼວດ ແລະ ສາມາດກຳນົດພື້ນທີ່ຈຸດວາງ ໄຂ່ຂອງຕັກກະແຕນໄດ້ທັງໝົດ 640 ຈຸດ ກວມ 376 ບ້ານ 24 ເມືອງ 5 ແຂວງ, ຄາດຄະເນ ເນື້ອທີ່ປະມານ 9 ພັນກວ່າ ເຮັກຕາ. ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໄຂ່ຕັກກະແຕນ ຝູງ ໄດ້ເລີ່ມແຕກເປັນໂຕອ່ອນ ແລ້ວ ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຈຳນວນ 81 ຈຸດ ກວມ 38 ບ້ານ 12 ເມືອງ 4 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຫຼວງ ພະບາງ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງ ຂວາງ). ມາຮອດປັດຈຸບັນທິມ ວິຊາການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບ ຄຸມການລະບາດຕັກກະແຕນ ສາ ມາດສີດພົ່ນກຳຈັດໄດ້ທັງໝົດ 65 ຈຸດ 28 ບ້ານ ສະເລ່ຍເປັນ ເນື້ອທີ່ສີດພົ່ນໄດ້ປະມານ 118 ເຮັກຕາ. ຕະຫຼອດໄລຍະການປ້ອງ ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະ ບາດຂອງຕັກກະແຕນຝູງ ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ກົມປູກຝັງ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນ ການຈັດສົ່ງວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດ ຖະບານ ສປ ຈີນ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ທີ່ມີການລະບາດ ເພື່ອນຳໃຊ້ ຢ່າງທັນການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຄື່ອງຈັກສີດພົ່ນ, ຢາປາບສັດ ຕູພືດ ແລະ ຊຸດປ້ອງກັນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ພວກ ເຮົາກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ ໜູນ-ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ ຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກທີມວິຊາການ ປ້ອງກັນພືດແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ຊຶ່ງລວມມີການຝຶກອົບ ຮົມວິຊາການ, ການຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງຮ່ວມກັນ ແລະ ການ ສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນສີດ ພົ່ນຕ່າງໆ ຊຶ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງ ກັນເນື້ອທີ່ການຜະລິດພືດສະ ບຽງອາຫານ-ພືດສິນຄ້າຂອງ ປະຊາຊົນໃນເຂດ 5 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຈາກການທຳລາຍ ຂອງຕັກກະແຕນຝູງ ໃນປີຜ່ານມາ ໄດ້ປະມານ 3.840 ກວ່າເຮັກ ຕາ, ໃນນັ້ນມີເຂົ້າໄຮ່, ສາລີ, ໝາກເດືອຍ, ຫຍ້າອາຫານສັດ ແລະ ອື່ນໆ ແລະ ຍັງສາມາດ ຫຼຸຸດຜ່ອນຈຳນວນປະຊາກອນ ຕັກກະແຕນ ທີ່ຈະອົບພະຍົບ ໄປທຳລາຍ ແລະ ວາງໄຂ່ໃນ ເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງອື່ນໆ. ສຳລັບວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕ່າງໆ ຊ່ວຍ ເຫຼືອງວດທີ 2 ນີ້ ລວມມີພາ ຫະນະ 21 ຄັນ, ອຸປະກອນສີດ ພົ່ນຢາປາບສັດຕູພືດ 1.100 ເຄື່ອງ, ຊຸດປ້ອງກັນ 1.000 ຊຸດ ແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ການສຳ ຫຼວດ ທາງສູນປ້ອງກັນພືດ ກໍຄື ກົມປູກຝັງ ຈະໄດ້ຮີບຮ້ອນດຳ ເນີນການຈັດສົ່ງໄປຍັງພື້ນທີ່ ກຳລັງລະບາດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງຕັກກະ ແຕນ ເພາະປັດຈຸບັນແມ່ນໄລ ຍະທີ່ໄຂ່ຕັກກະແຕນແຕກເປັນໂຕ ອ່ອນ ແລະ ເປັນເວລາທີ່ເໝາະ ສົມໃນການສີດພົ່ນຢາປາບສັດ ຕູພືດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ. ອີງຕາມການປະເມີນທາງດ້ານ ວິຊາການ ຫຼື ປະສົບການຂອງ ສປ ຈີນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະຕ້ອງດຳເນີນການ ປ້ອງກັນ - ຄວບຄຸມປະຊາກອນ ຕັກກະແຕນຝູງໄມ້ປ່ອງໄປອີກ ຢ່າງໜ້ອຍປະມານ 2-3 ປີ ຈຶ່ງ ຈະສາມາດຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ໃນ ເກນປົກກະຕິໃນທຳມະຊາດ. ນອກຈາກການລະບາດ ຂອງຕັກກະແຕນຝູງແລ້ວ ຍັງປະ ເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆ ທີ່ ພາໃຫ້ເກີດມີການແຜ່ລະບາດ ຂອງສັດຕູພືດບາງຊະນິດໃນ ເຂດພາກເໜືອເຊັ່ນ: ພະຍາດ ຂອງຕົ້ນກ້ວຍ ທີ່ກຳລັງລະບາດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງພວກເຮົາກຳ ລັງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເຝົ້າລະ ວັງ ແລະ ຫາວິທີການແກ້ໄຂ ຢ່າງທັນການ.