22 ຕຸລາ ວັນພະລັງງານໂລກ “ພະລັງງານຍືນຍົງເພື່ອໝົດທຸກຄົນ”


...

    

ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນພະລັງງານໂລກ 22 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບອີກວາລະໜຶ່ງ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບວັນພະລັງງານໂລກ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ຕຸລານີ້ ທີ່ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກ່າວວ່າ: ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ຂອງພະລັງງານຕໍ່ກັບການດຳ ລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດຢູ່ໃນ ໂລກ, ໃນກອງປະຊຸມພະລັງ ງານໂລກ ໃນວັນທີ 22-24 ຕຸລາ ປີ 2012 ທີ່ປະເທດອາ ຣັບເອມິເຣດ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງ ນາມຖະແຫຼງການຕົກລົງເອົາ ວັນທີ 22 ຕຸລາ ເປັນວັນພະລັງ ງານໂລກ, ທ່ານ ບານກີມູນ ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ ລິເລີ່ມໂຄງການເອີ້ນວ່າ: “ພະ ລັງງານຍືນຍົງເພື່ອໝົດທຸກ ຄົນ” “SE4ALL” ຂຶ້ນ ແລະ ກຳນົດເອົາປີ 2012 ເປັນ “ປີສຳ ລັບພະລັງງານຍືນຍົງເພື່ອ ໝົດທຸກຄົນ” ເພື່ອບັນລຸ 3 ເປົ້າໝາຍຄື: 1. ຮັບປະກັນໃຫ້ ປະຊາກອນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເຂົ້າ ເຖິງການບໍລິການດ້ານພະລັງ ງານສະໄໝໃໝ່. 2. ເພີ່ມອັດ ຕາສ່ວນປະສິດທິພາບການນຳ ໃຊ້ພະລັງງານທົ່ວໂລກ ຂຶ້ນເປັນ ສອງເທົ່າ, 3. ເພີ່ມອັດຕາສ່ວນ ຂອງພະລັງງານທົດແທນ ໃນ ລວມຍອດພະລັງງານທົ່ວໂລກ ຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າເຊັ່ນກັນ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ ພະລັງງານໂລກປີນີ້ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຄັ້ງທີ 6 ສຳລັບ ນາໆປະ ເທດຢູ່ໃນໂລກ ສປປ ລາວ ກໍ ໄດ້ຈັດມາທຸກໆປີ, ຍ້ອນເຫັນ ໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການ ເຂົ້າຮ່ວມ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງທຸກ ພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມຕໍ່ການ ພັດທະນາພະລັງງານພາຍໃນ ປະເທດ ເພື່ອບັນລຸບັນດາເປົ້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ ແລະ ແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ສປປ ລາວ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ຖືເອົາການ ພັດທະນາ ແລະ ການສະໜອງ ພະລັງງານສະໄໝໃໝ່ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟ ເປັນວຽກງານສຳ ຄັນ ແລະ ບຸລິມະສິດສຳລັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ແລະ ແຜນລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ມາ ເຖິງປັດຈຸບັນຕາໜ່າງການບໍລິ ການພະລັງງານໄດ້ເຂົ້າໄປ ຮອດໄປເຖິງປະຊາຊົນລາວ ເຮົາເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ອັນທີ່ພົ້ນ ເດັ່ນ ແລະ ພາກພູມໃຈທີ່ສຸດ ແມ່ນພວກເຮົາສາມາດສະ ໜອງໄຟຟ້າແບບຖາວອນໃຫ້ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ທັງໝົດ 94% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນ ໃນທົ່ວປະເທດເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ໃນການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໃນ ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ຍ້ອນ ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ກ່ອນການປົດ ປ່ອຍ, ຂະແໜງການອື່ນໆຈະ ເປັນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງ ງານ ແລະ ທຸລະກິດກໍໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາ ແລະ ເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທຸກເຂດ ແລະ ລູກຫຼານພວກເຮົາຢູ່ຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກ ກໍມີໄຟຟ້າໄຕ້ຮ່ຳ ຮຽນໜັງສືໃນຍາມກາງຄືນ, ນັບໄດ້ວ່າແຜນທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ ໄດ້ 90% ພາຍໃນປີ 2020 ແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ຢ່າງລື່ນ ແຜນການແລ້ວ ແລະ ຈະສືບ ຕໍ່ໃຫ້ໄດ້ 100% ພາຍໃນປີ 2030. ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວ ກໍມີນະໂຍບາຍສ້າງປະເທດ ເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນ ໂດຍ ອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມທາງ ດ້ານທີ່ຕັ້ງ, ທ່າແຮງດ້ານໄຟ ຟ້ານ້ຳຕົກຂອງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມ ຂຶ້ນໄວຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ຊຶ່ງສາ ມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດເປັນ ກ້າວໆມາດ້ວຍຈັ່ງຫວະທີ່ໄວ ກາຍເປັນການພັດທະນາທີ່ພົ້ນ ເດັ່ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເຊັ່ນກັນ. ຕົວຢ່າງ ໃນປີ 1995 ປະເທດພວກເຮົາ ມີກຳລັງການ ຜະລິດໄຟຟ້າທັງໝົດພຽງແຕ່ 210 ເມກາວັດ ແລະ ຜະລິດ ໄຟຟ້າໄດ້ 1.085 ລ້ານກິໂລ ວັດໂມງ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນກຳ ລັງການຜະລິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ 6.760 ເມກາວັດ ແລະ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 35.625 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມີ ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ເຊື່ອມຈອດ ແຕ່ພາກເໜືອເຖິງ ພາກໃຕ້ສາມາດສະໜອງໄຟ ຟ້າຮັບໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການພັດ ທະນາຂະແໜງການອື່ນໆໄດ້ ໂດຍພື້ນຖານ ການພັດທະນາ ແຫຼ່ງໄຟຟ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຈັດເປັນພະລັງງານໃນກຸ່ມແຫຼ່ງ ທີ່ສະອາດ, ເປັນພະລັງງານທົດ ແທນ ແລະ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ, ນອກ ຈາກ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບອັນໃຫຍ່ ຫຼວງໃຫ້ກັບເສດຖະກິດແຫ່ງ ຊາດແລ້ວ ມັນຍັງຊ່ວຍປະກອບ ສ່ວນພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຊົນ ນະບົດໄປໃນຕົວອີກດ້ວຍ. ຕໍ່ ກັບການສົ່ງອອກ, ໃນເດືອນ ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ປະເທດພວກ ເຮົາໄດ້ຕົກລົງຈະສົ່ງໄຟຟ້າໄປ ຂາຍໃຫ້ກັບປະເທດມາເລເຊຍ ໂດຍຜ່ານສາຍສົ່ງປະເທດໄທ ໃນຕົ້ນປີ 2018 ຖືເປັນໂຄງ ການຕົວແບບ ແລະ ໂຄງການ ທຳອິດໃນອາຊຽນທີ່ມີຫຼາຍປະ ເທດເຂົ້າຮ່ວມ, ບັນດາປະເທດ ນຳເຂົ້າຈາກ ສປປ ລາວ ຈະມີ ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ກຳ ປູເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ມາເລ ເຊຍ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ,ການ ພັດທະນາພະລັງງານ ນຳໄປສູ່ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ນຳເອົາ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດມາສູ່ປະ ເທດພວກເຮົາຍັງມີຫຼາຍອັນ ທ້າທາຍ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ, ເນື່ອງຈາກ ປະເທດເຮົາມີບຸກ ຄະລາກອນ, ປະສົບການ ແລະ ງົບປະມານຈຳກັດ ທີ່ຍັງອາໄສ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະ ເທດ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຂະແໜງພະລັງງານບໍ່ແມ່ນ ຢຸດຢູ່ພຽງແຕ່ການດຶງດູດເອົາ ສາຍໄຟຟ້າ ໄປເຖິງເຂດ ຫຼື ໝູ່ ບ້ານທີ່ບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໃຊ້ເທົ່າ ນັ້ນແຕ່ເຮົາຍັງໄດ້ໂຄສະນາ ເຜິຍແຜ່ ແລະ ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ໄຟ ຟ້າຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ, ປະ ຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ ຈາກການຜະລິດ ເພື່ອເປັນສິນ ຄ້າ , ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນຈາກ ການມີໄຟຟ້າໃຊ້. ພວກເຮົາຍັງ ສືບຕໍ່ສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ດ້ວຍລາ ຄາສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ມີການກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີ ວິດ ແລະ ການດຳເນີນວຽກ ງານຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ສຳລັບ ຂະແໜງພະລັງງານ SDG 7 ຄື: ສູ້ຊົນຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາ ຊົນທັງໝົດໄດ້ມີພະລັງງານໃຊ້ ໃນລາຄາຖືກ, ຮັບປະກັນ, ຍືນ ຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝ. ພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ແນ່ໃສ່ເຮັດການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາມີປະສິດ ທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດຢ່າງກຸ້ມຄ່າ ແລະ ເປັນການພັດທະນາທີ່ ຍືນຍົງເປັນມໍລະດົກທີ່ດີງາມ ໄວ້ໃຫ້ກັບຮຸ່ນລູກຮຸ່ນຫຼ້ານຂອງ ພວກເຮົາໃນພາຍໜ້າ. (ຂ່າວ: ແສງຈັນ)