ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ


...

    ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຄັ້ງທີ 11 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມີຖຸນານີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ລາວ ພາເບີ້ (Lao Faber) ເອກອັກ ຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີ ຣົບ, ທ່ານ ມິແຊວ ເກຣົາ (Michael Grau) ເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຮ່ວມກັບບັນ ດາ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ພ້ອມກັນ ປຶກສາຫາລືບັນດາບຸລິມະສິດ ສຳລັບໄລຍະກາງໃນການພັດ ທະນາຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ ເຫັນບັນຫາທີ່ເປັນຊ່ອງວ່າງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມ ອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຊອກຫາ ຊ່ອງທາງໃນການເພີ່ມກາລະ ໂອກາດແກ່ການເຊື່ອມໂຍງ ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນດ້ວຍ ການນຳສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າຈຳ ນວນສອງບົດຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງ ບົດທີ 1 ແມ່ນບົດສຶກສາກ່ຽວ ກັບຜົນກະທົບຈາກນະໂຍບາຍ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິ ເສດຕາມຊາຍແດນຂອງໄທຕໍ່ ກັບການພັດທະນາເຂດເສດ ຖະກິດພິເສດໃນລາວ ຊຶ່ງນຳ ສະເໜີໂດຍທີມງານຄົ້ນຄວ້າ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ບົດທີ 2 ແມ່ນບົດສຶກສາຜົນການສຳ ຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງທະນາ ຄານໂລກກ່ຽວກັບຜະລິດຕະ ພາບ ແລະ ທັດສະນະຂອງວິ ສາຫະກິດຕໍ່ບັນດາສິ່ງກີດ ຂວາງບັນຍາກາດການລົງທຶນ ສະບັບຫຼ້າສຸດ. ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນທີ່ ສຳຄັນວ່າ: ແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ - ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ປະເທດເຮົາ ຍຸດທະສາດດ້ານ ການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຮອດ ປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນບົດ ບາດ ສຳຄັນຂອງຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນການ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຊ່ວຍ ຫຼຸຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກພ້ອມ ກັນນັ້ນຍຸດທະສາດດ້ານການ ພັດທະນາຂອງພວກເຮົາກໍຍັງ ໄດ້ເວົ້າເຖິງການພັດທະນາ ພາກເອກະຊົນນຳອີກເຊິ່ງ ລວມມີການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງປຽບ ເໝືອນຫົວຈັກຂັບເຄື່ອນສຳລັບ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການເຕີບ ໂຕໂດຍລວມ, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວ ຕື່ມອີກວ່າ: ໜຶ່ງໃນບົດຮຽນຫຼັກໆ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຖອດຖອນ ໄດ້ຕະຫຼອດສອງສາມປີທີ່ຜ່ານ ມາໃນການພັດທະນາພື້ນຖານ ຕະຫຼາດໃນປະເທດເຮົາກໍ ແມ່ນທຸກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນປະເທດ ເຮົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນທຸລະ ກິດທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍບັນດາຜູ້ ປະກອບການເອງ ແລະ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກຈາກພາກ ລັດຈະມີໜ້າທີ່ພຽງແຕ່ສ້າງສະ ພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍ ຄວາມສະດວກແກ່ການສ້າງ ຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນງານຂອງທຸ ລະກິດເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ ດ້ວຍ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມ ທີ່ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະ ນາ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມພະ ຍາຍາມຢ່າງສູງໃນການສ້າງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນວຽກ ແກ່ພາກລັດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກ ເຮົາໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈບັນດາ ອຸປະສັກຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບ ການດຳເນີນງານຂອງທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະ ທົບຕໍ່ກັບຄວາມອາດສາມາດ ແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. (ຂ່າວ: ພາບ: ສຸກສາຄອນ)