ເຊື່ອມຊຶມລັດຖະບັນຍັດປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ


...

10.04.2018 10:37     

   ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມ ລັດຖະບັນຍັດປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ, ໃຫ້ ຄະນະກຳມະການອະໄພຍະໂທດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ເມສາ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມະການອະໄພຍະໂທດລະດັບຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານຄະນະ ກຳມະການອະໄພຍະໂທດລະດັບຊາດ, ລະດັບກະຊວງ ແລະ ລະດັບແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກອງປະ ຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ ອະໄພຍະໂທດ ແລະ ບັນດານິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງການອະໄພຍະໂທດ ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ, ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຍັງແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງ ລັດ ຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະ ເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພ ຍະໂທດຄື: ຈຸດປະສົງ, ນະໂຍ ບາຍ, ຫຼັກການ, ເງື່ອນໄຂ, ວິທີ, ຂັ້ນຕອນການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ອະ ໄພຍະໂທດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງ ປະຊຸມໄດ້ຟັງການຊີ້ນຳຈາກ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຊຶ່ງບາງຕອນທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກ ຫຼາຍບັນຫາເປັນຕົ້ນລັດຖະບັນ ຍັດຂອງປະທານປະເທດວ່າ ດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ແມ່ນແນວທາງນະໂຍບາຍອັນ ຖືກຕ້ອງດ້ານມະນຸດສະທຳ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ສະນັ້ນ ຄະນະກຳມະ ການອະໄພຍະໂທດລະດັບ ຕ່າງໆຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຕົນຕໍ່ພັກ-ລັດ ຖະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານ ປະເທດວ່າດ້ວຍການໃຫ້ອະ ໄພຍະໂທດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ ຕ້ອງ ປະຕິບັດລະບອບເຮັດວຽກ ເອກະພາບ, ເປັນໝູ່ຄະນະ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຍຸ ຕິທຳ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ, ປະຕິບັດກົນໄກປະສານສົມ ທົບ ລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງ, ສາຍ ຂວາງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງເອົາ ໃຈໃສ່ເຮັດວຽກໂຄສະນາ ລັດ ຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະ ເທດ ວ່າດ້ວຍການໃຫ້ອະໄພ ຍະໂທດໃຫ້ແກ່ນັກໂທດ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມທຸກຊັ້ນຄົນຢ່າງ ກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ແນວ ທາງອັນຖືກຕ້ອງດ້ານມະນຸດ ສະທຳຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. (ຂ່າວ: ອົງການໄອຍະ ການ ສູງສຸດ)