ບັດລັດຖະກອນ ງວດທຳອິດອອກມາແລ້ວ


...

...

11.04.2018 9:09     

   ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1908/ຫສນຍ. ກຄສ, ລົງວັນທີ 27 ພະຈິກ 2017 ກ່ຽວກັບການອອກບັດ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນໄດ້ນຳພາ ຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ ກ່ຽວກັບການອອກບັດພະນັກງານ - ລັດຖະກອນກະກຽມເງື່ອນໄຂ ແລະ ປັດໄຈ ດ້ານ ຕ່າງໆອອກບັດໃຫ້ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 10 ເມສານີ້ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບອອກ ບັດພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີມອບບັດໃຫ້ພະ ນັກງານ - ລັດຖະກອນຂອງ ກະຊວງພາຍໃນຊຸດທີ I ໃນຈຳ ນວນ 395 ຄົນ. ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວິໄຊ ພັນດານຸວົງ ຮອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ ນຳການອອກບັດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ມີພະນັກງານ ນຳພາ - ຄຸ້ມຄອງຈາກກະຊວງ ພາຍໃນເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນພິທີດັ່ງ ກ່າວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການ ລາຍງານຫຍໍ້ຄວາມເປັນມາ ຂອງຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າ ການອອກບັດ, ໄດ້ຮັບຟັງການ ເຜີຍແຜ່ຄຳແນະນຳເລກທີ 06/ພນ ລົງວັນທີ 19 ຕຸລາ 2017 ກ່ຽວກັບການອອກບັດພະນັກ ງານ - ລັດຖະກອນ. ຈຸດປະສົງຂອງການອອກ ບັດພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການຢັ້ງຢືນ ແລະ ກວດກາຈຳນວນພະນັກງານ- ລັດຖະກອນຜູ້ມີໜ້າ ຫຼື ບໍ່ມີໜ້າ ຕົວຈິງ ໂດຍການນຳໃຊ້ລະບົບ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນລັດຖະກອນທີ່ ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນ ການຄຸ້ມຄອງ, ເປັນການປັບ ປຸງຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຫັນການຄຸ້ມຄອງພະນັກ ງານ - ລັດຖະກອນໃຫ້ເປັນທັນ ສະໄໝ, ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ງານຕົວຈິງ. ບັດພະນັກງານ - ລັດຖະ ກອນ ຫຼື Smart Card ເປັນ ບັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍເນື້ອໃນຂອງບັດພະນັກ ງານ-ລັດຖະກອນ ປະກອບມີ ຮູບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນຜູ້ທີ່ຖືບັດ, ຊື່ ແລະ ນາມ ສະກຸນ, ເພດ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ວັນເດືອນປີສັງກັດລັດ, ລະຫັດ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ, ລະຫັດປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະ ກອບມີ 3 ຄຸນປະໂຫຍດລວມ ຢູ່ໃນບັດດຽວກັນຄື: 1. ນຳໃຊ້ ເຂົ້າ ສຳລັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ນັບ ແຕ່ຂອດການບັນຈຸຮອດອອກ ຮັບອຸດໜູນບຳນານ; 2. ເປັນ ບັດ ATM ໃນການຝາກ - ຖອນ ເງິນເດືອນ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວທຸລະ ກຳດ້ານການເງິນ ແລະ 3. ໃຊ້ ເປັນບັດປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອປິ່ນ ປົວສຸຂະພາບເວລາເຈັບເປັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ. ພາຍຫຼັງພິທີຢາຍບັດພະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນຢູ່ກະຊວງ ພາຍໃນນີ້ສຳເລັດແລ້ວ ຍັງມີ ແຜນສືບຕໍ່ກະກຽມອອກບັດ ແລະ ຢາຍບັດໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆຕາມແຜນການໄດ້ວາງ ໄວ້, ສຳລັບບັນດາກະຊວງ, ອົງ ການຂັ້ນສູນກາງໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນປີ 2018 ນີ້. ຫຼັງຈາກ ນັ້ນ ມີແຜນຜັນຂະຫຍາຍຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໃຫ້ສຳເລັດປີ 2020.