ຝຶກອົບຮົມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ສ່ວຍສາອາກອນ


...

15.05.2018 9:43     

   ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເປີດ ຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ "ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍ ລິຫານວຽກງານສ່ວຍສາອາ ກອນ" ຊຸດທີ 2 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ສະຖາບັນ ເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີລາ ວຽງແກ້ວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະ ຊວງການເງິນ ຊຶ່ງມີຫົວໜ້າກົມ ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ນັກສຳ ມະນາກອນທີ່ມາຈາກພະແນກ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງ ການສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳ ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນພິທີ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ ກ່າວຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງທັກ ສະດ້ານວິຊາສະເພາະໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຕຳແໜ່ງບໍ ລິຫານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນນຳ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິ ບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະໃນ ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຕິດ ຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະ ມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ ແລະ ເສີມສ້າງທັກສະບົດຮຽນອັນ ໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໂຄ ສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸ ລະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນການປະກອບສ່ວນປະ ຕິບັດພັນທະເຂົ້າງົບປະມານ ຖືກຕ້ອງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມ ຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີວິຊາຮຽນລຸ່ມ ນີ້: 1. ຈັນຍາບັນ, ສິນທຳປະຕິ ວັດຂອງພະນັກງານ; 2. ພາວະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ການບໍລິຫານ ອົງກອນ; 3. ເຕັກນິກການບໍລິ ຫານອົງກອນ, ການແບ່ງຂັ້ນ ຄຸ້ມຄອງຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຂະ ແໜງສ່ວຍສາອາກອນ; 4. ວິທີ ຈັດຕັ້ງວຽກງານສ່ວຍສາອາ ກອນ; 5. ວິທີຈັດຕັ້ງວຽກງານ ສ່ວຍສາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ; 6. ວິເຄາະການປະຕິບັດງານ, ການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂໜີ້ອາກອນຄ້າງ ມອບ; 7. ບັນຊີວິສາຫະກິດທີ່ ຕິດພັນກັບອາກອນ; 8. ນະໂຍ ບາຍດ້ານອາກອນ ແລະ 9. ການ ກວດກາອາກອນ. ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະດຳເນີນແຕ່ 14 ພຶດສະພາ 2018 ຫາ 6 ມີຖຸນາ 2018 ມີນັກສຳມະນາ ກອນທັງໝົດ 45 ທ່ານ. (ຂ່າວ: ຍຸພິນທອງ)