ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການປະກັນໄພເງິນຝາກ


...

12.07.2018 9:42     

   ກອງທຶນປົກປ້ອງຜູ້ຝາກ ເງິນ (ກທປ) ຮ່ວມກັບປະກັນ ໄພເງິນຝາກຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ ການສຳມະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ "ລະບົບສັງລວມຖານຂໍ້ມູນຜູ້ ຝາກເງິນ ແລະ ການກວດກາ ກັບທີ່" ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄູນ ສະໄໝ ວໍລະລາດ ຮອງຜູ້ອຳ ນວຍການ ກທປ, ມີທ່ານ ໂຕຊິ ຮິໂກະ ຊຶຄິອຸຣະ ຊ່ຽວຊານຈາກ ປະກັນໄພເງິນຝາກຍີ່ປຸ່ນ ທັງ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສ ແລະ ທ່ານ ຊິເຄໂອະ ຮິຄຸຈິ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ, ມີບັນດາ ນັກສຳມະນາກອນທີ່ມາຈາກ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ຊ່ຽວຊານຈາກປະກັນໄພເງິນ ຝາກຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຫຼາຍ ບັນຫາ ໂດຍສະເພາະປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນໃນຜ່ານມາ ໄດ້ເຄີຍພົບ ວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ ແລະ ໄດ້ມີບົດຮຽນ, ປະ ສົບການອັນຫຼວງຫຼາຍໃນບັນ ຫາດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ຖ່າຍທອດໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນເຫັນໄດ້ ລະບົບສັງລວມຖານຂໍ້ມູນຂອງ ຜູ້ຝາກເງິນ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ຂອງເງິນຝາກ, ຈຳນວນສະຖາ ບັນການເງິນທີ່ຮັບເງິນຝາກທີ່ລົ້ມ ລະລາຍ, ບົດຮຽນຈາກວິກິດ ການ ທາງການເງິນ, ມາດຕະການຮັບ ມືຕ່າງໆ, ການຜັນຂະຫຍາຍລະ ບົບປະກັນໄພເງິນຝາກ, ຈຸດ ປະ ສົງຂອງການລະບຸໂຕຕົນລູກຄ້າ ຜູ້ດຽວກັນ, ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ ລົ້ມລະລາຍຂອງສະຖາບັນ ການເງິນ, ຫຼີກລ່ຽງການບໍ່ສາມາດ ຊຳລະເງິນໄດ້ເປັນຕ່ອງໂສ້, ຂັ້ນ ຕອນຂອງວຽກບໍລິຫານຕັ້ງແຕ່ ການລະບຸໂຕຕົນລູກຄ້າຮອດ ການຊຳລະເງິນຝາກ, ການຊຳ ລະເງິນຝາກທີ່ໄດ້ຮັບການປົກ ປ້ອງໄວຂຶ້ນ, ຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນ ການລະບຸໂຕຕົນ ແລະ ບັນຫາ ອື່ນໆ. ສຳລັບການກວດກາກັບ ທີ່ ແມ່ນໄດ້ເຫັນເຫດຜົນທາງນິຕິ ກຳ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ຂັ້ນ ຕອນຂອງການກວດກາ, ສະ ພາບການປະຕິບັດການກວດ ກາກັບທີ່, ການກວດກາການ ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການລະບຸໂຕຕົນ, ການກວດກາປຶ້ມຄູ່ມື-ຂັ້ນຕອນ ແລະ ການກວດກາຄວາມພ້ອມ ຂອງລະບົບ ແລະ ທັງ 2 ຫົວຂໍ້ນີ້ ເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນໃນເງື່ອນ ໄຂປັດຈຸບັນຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ມີການຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ຮ່າງບັນດານິຕິກຳ ລຸ່ມດຳລັດວ່າດ້ວຍການປົກ ປ້ອງເງິນຝາກ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຝາກເງິນໃນ ລະດັບໜຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍດີ, ອີງ ໃສ່ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນມີ ການເຊື່ອມໂຍງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ປະກອບກັບສະຖານະການ ໂລກທີ່ບໍ່ແນ່ນອນໃນປັດຈຸບັນ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ກໍອາດຈະໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກວິກິດການໃດ ໜຶ່ງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດໃຫຍ່ ຫຼວງປະເທດໃນຊຸມປີ 2008. ສະນັ້ນ ກທປ ຈຶ່ງມີບົດບາດສຳ ຄັນຫຼາຍໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຝາກ ເງິນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນວິກິດການ ໃຫ້ເບົາລົງ ນອກຈາກເຄື່ອງມື ອື່ນໆຂອງທະນາຄານກາງ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ, ເຖິງວ່າຍັງ ບໍ່ທັນພົບກັບວິກິດການລົ້ມລະ ລາຍຂອງສະຖາບັນການເງິນ ໃດໜຶ່ງແຕ່ພວກເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ ຢຸດນິ້ງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຄື່ອງມື ກໍຄືກົນໄກ ການຈ່າຍເງິນປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຝາກເງິນໃຫ້ທັນກັບສະພາບ ການຢູ່ສະເໝີ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ ສາກົນແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ຫຼາຍ ເພື່ອຮຽນຮູ້ປະສົບການ ໃໝ່ ແລະ ທັງເປັນການຍົກສູງ ປະສິດທິພາບ ໃນການປົກປ້ອງ ຜູ້ຝາກເງິນ ອັນເປັນພື້ນຖານ ໜຶ່ງ ໃນການສ້າງທ່າແຮງ ກໍຄື ເງື່ອນໄຂໃນການກ້າວເຂົ້າ ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ ປະກັນໄພສາກົນ (IADI) ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ. (ຂ່າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)