ດີຈີບີ ມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ນັກຮຽນທີ່ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ແຂວງອັດຕະປື


...

08.08.2018 8:56     

   ທ່ານ ຄິມ ແທ ໂອ ປະ ທານຂອງກຸ່ມສະຖາບັນການ ເງິນດີຈີບີ ໄດ້ມອບເງິນຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເພື່ອເປັນທຶນການສຶກ ສາໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເມືອງສະ ໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື 380 ລ້ານກີບ ຫຼື ປະມານ 45.000 ໂດລາ ແລະ ກ່າວຮັບ ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ. ພິທີມອບ- ຮັບໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ສິງ ຫາຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ. ທ່ານ ຄິມ ແທ ໂອ ໄດ້ ກ່າວອີກວ່າ: ກຸ່ມສະຖາບັນ ການເງິນ ດີຈີບີ ແມ່ນເປັນບໍ ລິສັດແມ່ຂອງ 7 ບໍລິສັດໃນ ເຄືອທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ ການເງິນ, ທະນາຄານ, ປະ ກັນໄພ, ປະກັນຊີວິດ ແລະ ນະວັດຕະກຳເຕັກໂນໂລຊີ ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການເງິນ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດໄດ້ດຳເນີນທຸ ລະກິດໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສິນ ເຊື່ອປະເພດສັງຫາລິມະຊັບ ແກ່ລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ. ກຸ່ມສະຖາບັນການເງິນ ດີຈີບີ ແລະ ບໍລິສັດດີຈີບີ ລາວ ເຊົ່າສິນເຊື່ອຈຳກັດ ໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ສັງຄົມ ຊຶ່ງໄດ້ເປີດໂຄງການ (DGB Global Volunteer Expedition) ຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດ ປະສົງເປົ້າໝາຍຄືນກຳໄລໃຫ້ ແກ່ສັງຄົມ ເພື່ອການພັດທະ ນາທີ່ຍືນຍົງໃນຂອບເຂດພາກ ພື້ນກໍຄືໃນໂລກ. (ຂ່າວ: ສະຖາບັນການ ເງິນ ດີຈີບີ)