ສາທາ ອັດຕະປື ຄວບຄຸມພະຍາດຕໍ່ຜູ້ຖືກ ຜົນກະທົບໄພພິບັດ


...

15.08.2018 9:09     

   ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຄວບຄຸມພະຍາດ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຕໍ່ ຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິ ບັດນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ເມືອງສະໜາມ ໄຊ ແຂວງອັດຕະປື. ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຜິວ ໂພ ທິລາດ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາ ລະນະສຸກ ແຂວງອັດຕະປື ລາຍ ງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ມີ ການປະສານສົມທົບຮ່ວມມື ຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ທັງພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສ້າງລະບົບການ ເຝົ້າລະວັງໃນ 17 ພະຍາດເປົ້າໝາຍ. ຄວບ ຄຸມຕອບໂຕ້ການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດໃນແຕ່ລະຈຸດພັກເຊົາ ຊົ່ວຄາວມີການລາຍງານເປັນ ປົກກະຕິ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີ 11 ຈຸດ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 14 ຈຸດ ທັງຢູ່ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໄດ້ມີການກັ່ນຕອງຄົນເຈັບໃນ ແຕ່ລະຈຸດ ໂດຍຖ້າຫາກມີອາ ການເຈັບໜັກກໍໄດ້ສົ່ງໄປບ່ອນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງຢ່າງຮີບດ່ວນ ແຕ່ລະຈຸດພັກເຊົາແມ່ນພວກ ເຮົາມີແພດໝໍປະຈຳການຕະ ຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ລະຈຸດ ໄດ້ເລັ່ງດ່ວນວຽກສຸຂະອະນາ ໄມສະໜອງນ້ຳ ແລະ ວິດຖ່າຍ ມີທັງວິດຄົງທີ່, ວິດເຄື່ອນທີ່ ແລະ ໃຫ້ສ້າງຫ້ອງອາບນ້ຳໃຫ້ ແຕ່ຈຸດພັກເຊົາໄດ້ມອບມຸ້ງຍ້ອມ ຢາ, ຊີດຢາຂ້າເຊື້ອ, ສັກຢາ ປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່-ເດັກ ນ້ອຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ຢາປ້ອງ ກັນໄຂ້ຫວັດໄດ້ທຸກຄົນ, ເຮັດສຸ ຂະສຶກສາອະນາໄມ 3 ສະ ອາດ. ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສຳ ລັບການຄວບຄຸມພະຍາດໄລ ຍະຍາວແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປະຕິ ບັດບັນດາກິດຈະກຳໄລຍະ ສັ້ນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງໃນວຽກບໍ ລິການຈັດການຄວບຄຸມໄພພິ ບັດ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ, ສ້າງແຜນການ ແລະ ວາງເປົ້າ ໝາຍແຕ່ລະໜ້າວຽກຂອງວຽກ ງານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ລະ ອຽດ ແລະ ມີການປະເມີນໜ້າ ວຽກໄປແຕ່ລະໄລຍະ, ໃນຈຸດ ທີ່ພັກຂອງປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນ ກະທົບ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ລະບົບການເຝົ້າລະວັງ 17 ພະ ຍາດ, ຄວບຄຸມຕອບໂຕ້ພະ ຍາດລະບາດທີ່ອາດຈະເກີດ ຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຈະຈັດກອງ ປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະ ຈຳເດືອນ ແລະ 3 ເດືອນ ເພື່ອ ຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ວາງ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ. (ຂ່າວ: ສຳນານ ລາຍງານ ຈາກເມືອງສະໜາມໄຊ)