ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ


...

28.08.2018 10:12     

   ທ່ານ ຊິນຊ່ອງຊຸນ ເອກ ອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະ ຈຳ ລາວ ພ້ອມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມວຽກງານ ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນ ແຕກ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເມື່ອ ທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ. ການລົງຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະເມີນໂຄງການ ຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງ ນັບແຕ່ປີ 2014 ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນຂະແໜງແກ້ໄຂລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານອົງການກອຍ ກາ ປະຈຳລາວ ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະ ຈຳລາວ ໃນການສະໜັບສະ ໜູນ ໃນໄລຍະທີໜຶ່ງມີມູນຄ່າ 3 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ ສະໜັບສະໜູນໄລຍະສອງໃນ ປີໜ້າ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ປະ ກອບມີກິດຈະກຳຫຼັກຄື: ວຽກ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຫ້ອງ ການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວສູນກາງ (ຄຊກລ) ສະໜັບສະ ໜູນການຊ່ວຍເຫຼືອ ຜູ້ຖືກເຄາະ ຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ອື່ນໆ. ທ່ານ ຊິນຊ່ອງຊຸນ ໃຫ້ສຳ ພາດຕໍ່ກັບນັກຂ່າວພວກເຮົາ ວ່າ: ກ່ຽວກັບບັນຫາລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ກ່ຽວ ກັບການເກັບກູ້ລະເບີດ ຂະ ຫຍາຍສະຖານທີ່ເພື່ອຮອງຮັບ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ ໂດຍສະເພາະຂະຫຍາຍ ບ່ອນຜະລິດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການທຳມາຫາກິນ, ເອົາໃຈ ໃສ່ດູແລໂດຍສະເພາະການ ປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດ ງານທຳ ແລະ ມີວິຊາຊີບ ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໄປ ໄດ້ດີຈຳເປັນຕ້ອງ ມີຄວາມຮັບ ປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນທົ່ວ ທຸກບ່ອນກໍຄືໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ແຕ່ມາເບິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ເບິ່ງແຍງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະ ຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຖືວ່າເລື່ອງງົບປະມານຍັງມີຈຳ ກັດ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳ ເປັນຢ່າງຍິ່ງຕ້ອງການທຶນ ເຂົ້າ ມາຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍພາກ ສ່ວນ, ເຖິງວ່າມາຮອດປັດຈຸ ບັນຈະມີຫຼາຍປະເທດລວມ ທັງ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນຈະໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອໃນການເກັບກູ້ລະເບີດ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ຜູ້ຖືກປະສົບເຄາະຮ້າຍແຕ່ ມາເບິ່ງສະພາບຕົວຈິງຍັງບໍ່ ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນວຽກງານ ເກັບກູ້ລະເບີດໄລຍະທີໜຶ່ງ ໃນມູນຄ່າ 3 ລ້ານ ໂດລາໂດຍ ຜ່ານກອງທຶນຂອງ ອົງການ UNDP ນັບ ແຕ່ປີ 2015-2018 ແລະ ໃນປີຕໍ່ໄປຈະໄດ້ ເພີ່ມທຶນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງ ກ່າວ ເປັນ 5.5 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມໃນປີ 2019-2022 ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງລັດຖະບານ ສ ເກົາຫຼີ ຈະ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະເທດ ອື່ນໆ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ ສປປ ລາວ. (ຂ່າວ: ສຳນານ)