ເນື້ອທີ່ການຜະລິດຂອງອັດຕະປື ເສຍຫາຍມູນຄ່າ 100 ຕື້ກ່ວາກີບ


...

28.08.2018 10:13     

   ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອັດ ຕະປື ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ເມື່ອບໍ່ ດົນຜ່ານມານີ້ວ່າ: ການຜະລິດ ກະສິກຳໃນລະດູຝົນປີນີ້ ທົ່ວ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ດິນ ເຈື່ອນ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມເສຍຫາຍ 100 ຕື້ກວ່າກີບ, ຊຶ່ງໜັກກວ່າ ໝູ່ແມ່ນເມືອງສະໜາມໄຊ ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບ 18 ບ້ານ, ໃນ ນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ນາເສຍຫາຍ 2 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ສວນ ເສຍຫາຍ 174 ເຮັກຕາ, ເນື້ອ ທີ່ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ 130 ເຮັກຕາ, ສັດລ້ຽງເສຍຫາຍມີ ຄວາຍ 2.700 ໂຕ, ງົວ 6.847 ໂຕ, ໝູ 1.872 ໂຕ,ແບ້ 317 ໂຕ ສັດປີກ 18.600 ກວ່າໂຕ, ໜອງປາ 195 ໜອງ, ມີປາ 590.000 ໂຕ, ຊົນລະປະທານເສຍຫາຍ ມີຫົວງານຊົນລະປະທານເຊ ປຽນເສຍຫາຍ 100% ທໍ່ສົ່ງ ຍາວ 535 ແມັດ, ຄອງເໝືອງ 11 ເສັ້ນຍາວ 9.810 ແມັດ, ຊົນລະປະທານຫ້ວຍສະໜອງ, ໂຄງການຊົນລະປະທານຫ້ວຍ ສົ້ມໂລງ ແລະ ໂຄງການຊົນລະ ປະທານຫ້ວຍກັນຈານເສຍ ຫາຍທັງໝົດ. ນອກນີ້ ຍັງມີເນື້ອ ທີ່ປ່າຜະລິດຫ້ວຍຊອຍ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນສາຍພູຫຼວງໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍອີກຈຳນວນ ໜຶ່ງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບມີ 3 ບ້ານ, ເນື້ອທີ່ ນາເສຍຫາຍ 30 ກວ່າເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ພືດອື່ນໆ ເສຍຫາຍ 2 ກວ່າເຮັກຕາ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີ ສັດລ້ຽງ ແລະ ຄອງຊົນລະປະ ທານເສຍຫາຍອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ສ່ວນເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງ ພູວົງ ແລະ ເມືອງຊານໄຊ ກໍໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເສຍຫາຍ ເຊັ່ນກັນແຕ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ. ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຍັງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ ວ່າ: ເພື່ອກຽມໃສ່ການຟື້ນຟູ ການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ແກ່ ປະ ຊາ ຊົນທີ່ຖືກກະທົບນັ້ນທາງກະ ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ ໄດ້ມີການວາງແຜນການ ເພື່ອ ຟື້ນຟູການຜະລິດໃຫ້ທັນກັບ ສະພາບການ ແລະ ໄວທີ່ສຸດ ໂດຍການສະໜອງແນວພັນ ເຂົ້າ, ແນວພັນພືດ ລວມທັງ ວັກຊິນ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ເພື່ອກຽມສະໜອງໃຫ້ຊາວກະ ສິກອນ. (ຂ່າວ: ວັດທະນາ ຫຼວງອາໄພ)