ສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ


...

03.09.2018 10:27     

   ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2018-2019 ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກ 2018-2019 ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສົ່ງສານເຖິງ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ-ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພີ່ ນ້ອງປວງຊົນລາວໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນເປີດສົກຮຽນໃໝ່ ສົກຮຽນ 2018-2019 ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕາງໜ້າກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຂໍຝາກຄວາມຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ, ອັນອົບ ອຸ່ນຄວາມຮັກແພງ ອັນຈິງໃຈ ມາຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ທຸກຂັ້ນ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍທຸກລະດັບທຸກຂົງ ເຂດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມານະໂອກາດນີ້ີ້. ການສຶກສາ ແມ່ນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ລັດ ຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຍິ່ງໃນການປະຕິບັດນະໂຍ ບາຍຂອງພັກ ແລະ ຜັນຂະ ຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດການພັດ ທະນາການສຶກສາເປັນການ ພັດທະນາຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດນັບມື້ນັບສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການພັດ ທະນາປະເທດຊາດໃນປັດຈຸ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ໃນສົກປີຮຽນຜ່ານມາ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນບັນຍາກາດ ທີ່ດີ ແລະ ການພັດທະນາ ກໍຄື ການປະຕິຮູບການສຶກສາ ໄດ້ ດຳເນີນໄປຕາມທິດທາງຂອງ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າສົກປີຜ່ານມາ ພວກ ເຮົາໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງ ການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການຍົກລະ ດັບຂຶ້ນຕື່ມ ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເທົ່າ ທຽມກັບມາດຕະຖານຂອງບັນ ດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ, ຊຶ່ງສະ ແດງອອກ ໃນການທີ່ນັກຮຽນ ຂອງພວກເຮົາຈຳນວນໜຶ່ງ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງ ຂັນ ແລະ ໄດ້ນັບລາງວັນ ໃນ ເວທີການແຂ່ງຂັນດ້ານການ ສຶກສາໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ຄຽງຄູ່ກັບຄຸນນະ ພາບທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ດ້ານ ປະລິມານ ກໍມີການຂະຫຍາຍ ຕົວ ສາມາດບັນລຸບາງໂຕເລກ ຄາດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນນີ້ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນອັດຕາປະລະ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ປ 1 ຫຼຸຸດລົງ, ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ຂອງເດັກ 5 ປີ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈຳ ນວນນັກຮຽນທີ່ສະໝັກເຂົ້າ ສາຍອາຊີວະສຶກສາເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕາງໜ້າໃຫ້ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖບານ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມ ເຊີຍມາຍັງຄະນະພັກ-ຄະນະ ນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ບັນດາສະຖາບັນການ ສຶກສາທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ພະນັກງານອາວຸໂສ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຮັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທຸກ ຖ້ວນໜ້າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ຜົນສຳເລັດດັ່ງທີ່ ກ່າວມານີ້. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍສະ ແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນ ດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ປະເທດ ເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາ ກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ທີ່ໃຫ້ການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານພັດທະນາການ ສຶກສາ ເຮັດໃຫ້ລະບົບການສຶກ ສາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ເປັນກ້າວໆ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງ ວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ສະ ໜັບສະໜູນໃນຕໍ່ໜ້າ. ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີ່ຮັກ ແພງທັງຫຼາຍ, ເຖິງວ່າພວກເຮົາກ່າວ ເຂົ້າສູ່ການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ ຂອງປີ 2018-2019 ນີ້ ຈະມີ ອຸປະສັກນາໆປະການ, ໂດຍ ສະເພາະທົ່ວປະເທດຂອງ ພວກເຮົາກຳລັງປະສົບກັບອຸ ທົກກະໄພຢ່າງຮ້າຍແຮງກໍ ຕາມ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການ ຮຽນ-ການສອນ ໃນສົກປີ 2018-2019 ດຳເນີນໄປຢ່າງ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເພື່ອສືບ ຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ຂະຫຍາຍ ຕົວ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ, ຂ້າ ພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກ ພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມໃຫ້ພ້ອມ ກັນເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ, ໃນນີ້: - ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກ ສາ ຈົ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້ານ ການສຶກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພັດ ທະນາສະຖາບັນການສຶກສາ ຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເອົາໃຈ ໃສ່ຕ້ານທຸກປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຂອງ ຕົນ ກໍຄືປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນ ຂະແໜງການສຶກສາໃຫ້ຕົກໄປ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີບາດກ້າວໃໝ່ທີ່ ນັບມື້ນັບມີຄຸນນະພາບ, ປອດ ໃສ ແລະ ກ້າວໜ້າທັນສະໄໝ. - ບັນດາຄູ-ອາຈານ ຈົ່ງ ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ,ປະ ຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນແມ່ພິມ ທີ່ດີ ຂອງຊາດດ້ວຍຄວາມສັດຊື່ບໍລິ ສຸດ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ, ຝຶກ ຝົນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ເຕັກ ນິກວິທີການສອນ ທີ່ສ້າງສັນ, ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເພື່ອສົ່ງຄວາມ ຮູ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. - ຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນ -ນັກສຶກສາ ຈົ່ງພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຫຼານຢູ່ໃນເກນ ອາຍຸເຂົ້າຮຽນທັງສາມັນສຶກສາ ໃຫ້ຕົກໄປ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ຮ່ຳຮຽນ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍສຶກສາ ອົບຮົມຕັກເຕືອນລູກຫຼານຂອງ ຕົນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງ ການສຶກສາທີ່ມີຕໍ່ອານາຄົດ ຂອງຕົນເອງກໍຄືປະເທດ. - ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຈົ່ງ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນ ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຮຽນດ້ວຍ ຕົນເອງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມ ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າ ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ກາຍເປັນ ນັກຮຽນທີ່ດີ, ນັກຮຽນເກັ່ງຂອງ ຄູ-ອາຈານ, ເປັນລູກຫຼານທີ່ດີ ຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ເປັນພົນລະ ເມືອງດີຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາບ້ານເມືອງ. - ການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ຊຸມ ຊົມ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ສັງ ຄົມ ໂດຍລວມຈົ່ງພ້ອມກັນປະ ກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອງຕົນໃນການສຶກສາອົບຮົມ, ບົ່ມສອນ ແລະ ສ້າງສະພາບ ແວດລ້ອມທີ່ດີ ເພື່ອໃຫ້ນັກ ຮຽນ-ນັກສຶກສາໄດ້ຮັບຄວາມ ຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີຂອງ ປະເທດຊາດ ແລະ ຖືເອົາວຽກ ງານການສຶກສາເປັນໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ໝົດທຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ. ເນື່ອງຈາກໃນປີນີ້ ປະເທດ ເຮົາ ໄດ້ປະສົບກັບໄພທຳມະ ຊາດຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ນັ້ນ ການ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2018-2019 ນີ້ ຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບາງ ທ້ອງຖິ່ນ, ບາງໂຮງຮຽນ ອາດ ບໍ່ສາມາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ໄດ້ ຕາມກຳນົດເວລາ. ລັດຖະ ບານ ຈະຮີບຮ້ອນສຸມທຸກຄວາມສາ ມາດໃນການຟື້ນຟູ, ສ້ອມແປງ ໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ສະ ໜອງວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ການສອນ-ການຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ ສາມາດເປີດການສອນ-ການ ຮຽນ ໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະ ໄວໄດ້. ໃນໂອກາດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງທຸກການ ຈັດຕັ້ງທັງພາກລັດ ແລະ ພາກ ເອກະຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ຈົ່ງໃຫ້ ການຮ່ວມມື ແລະ ເປັນເຈົ້າ ການຮ່ວມກັບຂະແໜງການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃນການກະ ກຽມຄວາມພ້ອມ, ອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມ ສາມາດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະ ພາກສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ການເປີດ ສົກຮຽນໃໝ່ 2018-2019 ດຳ ເນີນໄປໄດ້ດ້ວຍດີ ແລະ ມີປະ ສິດທິຜົນ. ທ້າຍສຸດນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດມາ ຍັງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ, ຄູ- ອາຈານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະ ຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນ ທົ່ວປະເທດ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບ ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ ວຽກງານຂອງຕົນ. (ຂໍຂອບໃຈ)