ກອງປະຊຸມລັດພາຄີສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມ ລະເບີດລູກຫວ່ານ


...

07.09.2018 9:39     

   ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-5 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຫ້ອງການອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະ ຄອນເຊີແນວ ປະເທດສະວິດ ເຊີແລນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງລັດພາຄີສົນທິ ສັນຍາເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກ ຫວ່ານ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງປະເທດນີກາລາ ກົວ ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ ປະເທດລັດພາຄີ, ປະເທດທີ່ ໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ, ປະເທດສັງເກດການ, ບັນດາ ອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດ ຖະບານເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 100 ຄະນະ. ປີ 2018 ນີ້ ຍັງ ແມ່ນຄົບຮອບ 10 ປີຂອງສົນທິ ສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການ ເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ພາຍຫຼັງທີ່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ມີການ ລົງນາມໃນປີ 2008. ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ນຳໂດຍທ່ານຫົວໜ້າກົມ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄະນະ ປະກອບດ້ວຍທ່ານຮອງຫົວ ໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະ ການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ ຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ຄຊກລ), ຫົວໜ້າພະແນກ ຮ່ວມມືສາກົນ, ໂຄງການເກັບ ກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ແລະ ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຖາ ວອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ຫ້ອງການອົງການ ສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆທີ່ ເຊີແນວ. ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າ ໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຂອງ ກອງປະຊຸມທີ່ ສປປ ລາວ ຖື ເປັນບຸລິມະສິດສຳຄັນຈຳນວນ 5 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ຄື: (1) ການເຮັດ ໃຫ້ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ມີຜົນ ບັງຄັບໃຊ້ໃນລະດັບສາກົນ, (2) ການກວດກູ້-ທຳລາຍລະ ເບີດລູກຫວ່ານ ແລະ ສຶກສາ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, (3) ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, (4) ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຂອງສາກົນ ແລະ (5) ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນ ຍາໃນລະດັບປະເທດ. ການ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ເຈດຕະນາລົມທາງການເມືອງ ແລະ ຄວາມໝາຍໝັ້ນອັນແຮງ ກ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາດັ່ງ ກ່າວ ໃນຖານະເປັນໜຶ່ງໃນບັນ ດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກລະເບີດລູກຫວ່ານຮ້າຍ ແຮງກວ່າໝູ່ໃນໂລກ. ຄະນະຜູ້ ແທນ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ ພາຍ ໃຕ້ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວໃນໄລ ຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ໃນຖານະ ເປັນປະເທດພາຄີ ໂດຍສະ ເພາະການສືບຕໍ່ບັນຫາລະເບີດ ຍັງບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ທີ່ຍັງສືບ ຕໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ ປະຊາຊົນ ທັງເປັນອຸປະສັກກີດ ຂວາງການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມ ທັງສະເໜີແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ. ສປປ ລາວ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ວົງຄະນາຍາດສາກົນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຄວາມ ພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບ ຄວາມສົນໃຈຈາກບັນດາປະ ເທດລັດພາຄີ, ປະເທດຜູ້ໃຫ້ ທຶນ, ປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາ ກົນຕ່າງໆ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບັນດາປະເທດລົງນາມ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແກ່ສົນທິສັນ ຍາດັ່ງກ່າວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສົນທິ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ມີການນຳໃຊ້ ຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົ່ວ ໂລກ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການແກ້ໄຂ ຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນ ແຕກເປັນບຸລິມະສິດສຳຄັນ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ກຳນົດເອົາ ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ເປັນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແຫ່ງຊາດ ສະເພາະຂອງ ສປປ ລາວ (SDG18) ພາຍໃຕ້ຫົວ ຂໍ້ "ຊີວິດທີ່ປາສະຈາກລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ". ສປປ ລາວ ຍັງ ຈະສືບຕໍ່ເປັນປະເທດຜູ້ປະ ສານງານ ໃນວຽກງານກວດກູ້ ພາຍໃຕ້ຂອບການປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃນສົກປີ 2017-2019 ຮ່ວມກັບປະ ເທດເນເທີແລນ ຊຶ່ງຈະໝົດໜ້າ ທີ່ໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ໃນຖານະເປັນປະເທດຜູ້ປະ ສານງານຂອງຕົນ ໃນທ້າຍປີ 2018. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ປະ ເທດຊູແອັດ ໄດ້ແຈ້ງເຈດຈຳນົງ ຂອງຕົນ ເພື່ອເປັນຜູ້ປະສານ ຮ່ວມໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວຮ່ວມ ກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອປ່ຽນແທນ ເນເທີແລນ ໃນປີ 2019. (ຂ່າວ: ກົມການຂ່າວ)