ສາມຝ່າຍສະຫຼຸບໂຄງການຮ່ວມມືວຽກງານກວດສອບ


...

07.09.2018 9:41     

   ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳ ໂຄງການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ (ລາວ-ໄທ-ເຢຍລະມັນ) ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ກັນຍານີ້ ທີ່ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບ ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ ຮອງ ປະທານອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ຊິຣິນ ພັນກະເສີມ ຮອງຜູ້ວ່າການສຳນັກງານການ ກວດເງິນແຜ່ນດິນປະເທດໄທ, ທ່ານ ວັດທະນາວິດ ກະຈະເສ ນີ ຮອງຫົວໜ້າອົງການຮ່ວມມື ສາກົນປະເທດໄທ (TICA) ແລະ ທ່ານ ນາງ ເບຍເທີ້ ເມເຢີ້ ຫົວໜ້າອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ປະເທດເຢຍລະມັນ (GIZ) ປະຈຳອາຊຽນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະ ຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມ ເພື່ອສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດຂອງ ໂຄງການ ແລະ ປິດໂຄງການ ຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ (ລາວ-ໄທ- ເຢຍລະມັນ) ຢ່າງເປັນທາງ ການ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຮ່ວມກັນຕໍ່ກັບຜົນສຳເລັດທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໂຄງການຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ (ລາວ-ໄທ-ເຢຍລະມັນ) ໃນ ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງປັດຈຸ ບັນວ່າມີຜົນສຳເລັດຄືແນວໃດ ຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຫຼາຍ ດ້ານ ເປັນຕົ້ນ 1. ໄດ້ສ້າງຫຼັກ ສູດການຝຶກອົບຮົມສຳລັບນັກ ກວດສອບຂັ້ນຕົ້ນ ຈຳນວນ 5 ຫຼັກສູດ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາ ກົນ (ISSAI), 2. ສ້າງໄດ້ຄູຝຶກ ອົບຮົມກ່ຽວກັບການກວດສອບ ການເງິນ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, 3. ໄດ້ສ້າງຄູ່ມືໃນການບໍລິຫານ ການຝຶກອົບຮົມ 1 ເຫຼັ້ມ ແລະ 4. ໄດ້ສ້າງນັກຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິ ຫານສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຈຳ ນວນ 4 ທ່ານ. ໃນວັນດຽວກັນ ຕອນ ບ່າຍກໍໄດ້ມີພິທີມອບໃບຍ້ອງ ຍໍໃຫ້ກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ຄະນະຜູ້ ຊ່ຽວຊານຈາກສຳນັກງານການ ກວດເງິນແຜ່ນດິນປະເທດໄທ ຈຳນວນ 5 ທ່ານ ແລະ ມອບ ໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ບັນດາຄູຝຶກ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດ ການອອກແບບຫຼັກສູດການ ຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບການ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມອບໃບຢັ້ງ ຢືນໃຫ້ກັບບັນດານັກກວດສອບ ຂັ້ນຕົ້ນຂອງອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນ 5 ຫຼັກ ສູດຈຳນວນ 30 ທ່ານ. (ຂ່າວ: ອົງການກວດສອບ)