ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສຳເລັດການຄົ້ນຄວ້າ ຫຼາຍໂຄງການ


...

11.02.2019 10:02     

   ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (ສວສຊ) ໄດ້ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ຜ່ານທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ 2019 ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າທີ 8 ກຸມພາຜ່ານມາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສອນທະນູ ທຳມະວົງ ປະທານ ສວສຊ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານລັດຖະກອນເຂົ້າຮ່ວມ.     ທ່ານ ອ່ອນຈັນ ຈັນທອງສີ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ (ສວສຊ) ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນປີຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: 1 ປີຜ່ານມາ ສວສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານວິຊາການຕ່າງໆ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຖືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງ ສວສຊ ເພື່ອ ເຮັດໜ້າທີ່ຊີ້ນຳໆພາການ ເຄື່ອນໄຫວລວມໃຫ້ໄປຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນການທີ່ ສວສຊ ໄດ້ວາງໄວ້. ສະແດງອອກວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາວິທະ ຍາສາດ ແລະ ວາລະສານແມ່ນ ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ເປັນພາລະບົດ ບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ ສວສຊ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ໃນປີ 2018 ສຳລັບການຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຮັບງົບປະມານດຳເນີນວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ 4 ໂຄງການເຊັ່ນ: ສ້າງວັດຈະນານຸກົມລາວ-ຂະແມ, ບັນຫາການຢ່າຮ້າງ (ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ຍົກສູງປະສິດທິພາບວຽກງານສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະມາຊິກພັກ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາຂອງການຈັດຕັ້ງຮາກຖານພັກຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດໄດ້ຈັດສຳມະນາປິ່ນອ້ອມ 7 ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍໂດຍໄດ້ມອບໃບຢັ້ງ ຢືນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 107 ຄົນ, ເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ, ການຈັດພິມປື້ມຈຳນວນ 12 ໂຄງການຕາມແຜນປີ 2018 ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດພິມ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ໂຮງພິມໃນການອອກແບບເຕັກນິກ, ກວດແກ້ຫຼັກໄວຍະກອນໃນຈຳນວນ 12 ຫົວຂໍ້ ຄາດຄະເນໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2019, ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍປະສານງານໃນການກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ 4 ສະຖາບັນລາວ-ຫວຽດນາມ ປະຈຳປີ 2018, ກະກຽມຫົວຂໍ້ສຳມະນາສາກົນ 3 ປະເທດຄັ້ງທີ VIII ທີ່ ສວສຊ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດໃນເດືອນພະຈິກ 2019 ທີ່ຈະມາເຖິງ ໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຫົວໜ້າໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ (9 ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າລະດັບຊາດ) ໂດຍການລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການດຳເນີນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາລະດັບຊາດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນໃຫ້ຂັ້ນເທິງໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ທິດທາງແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ, ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທັງ 2 ພັກ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ-ຈີນ ປະຈຳປີ 2018, ສະຖາບັນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ວາລະ ສານໄດ້ສຳເລັດການຈັດການ ຈັດທຳ ແລະ ແຈກຢາຍວາລະ ສານສະບັບທີ 34 ແລະ ຈັດທຳຈຳນວນ 349 ໜ້າ, ສະແກນປື້ມໄດ້ຈຳນວນ 12 ເຫຼັ້ມ, ສະແກນຟີມຮູບພາບວິຖີຊີວິດບັນດາເຜົ່າໃນລາວຈຳນວນ 1995 ຮູບ ແລະ ເກັບກຳຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສວສຊ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນ 41 ຄັ້ງລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ. (ຂ່າວ: ພູວຽງຄຳ, ພາບແສງຈັນ)