S ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ

 

ປິດຊຸດອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ- ການປົກຄອງ ສຳລັບເລຂາພັກເມືອງ


...

12.03.2019 13:30     

   ຊຸດອົບຮົມທິດສະດີການ ເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ສຳລັບເລຂາພັກເມືອງ, ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຊຸດທີ I ທີ່ໄດ້ດຳເນີນມາແຕ່ວັນທີ 25 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ປິດລົງວັນທີ 8 ມີນານີ້ ທີ່ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ (ສມປຊ) ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດານັກສຳມະນາກອນ ແລະ ພະນັກງານວີຊາການເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນພິທີດັງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ໄກສອນຈັນສີນາ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມວິຊາການ ສມປຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດຝຶກອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ ຕາມຫົວຂໍ້ສະເພາະໃຫ້ແກ່ເລຂາພັກເມືອງ, ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດ ການຊີ້ນຳນຳພາບັນດາວຽກງານຕ່າງໆໃນຂັ້ນເມືອງໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກມູນທິດສະດີທີ່ໄດ້ຮຽນມາຢ່າງເປັນລະບົບໃນການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາ, ການປະສານງານ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານຢູ່ໃນຂັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ແລະ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆຕາມຫຼັກການທີ່ເໝາະສົມ, ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີ 50 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກ 50 ເມືອງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍໍ່ເມກ ໄດ້ໃຫ້ກຽດມອບໃບຢັ້ງຍືນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນ ພ້ອມທັງໂອ້ລົມເພື່ອເປັນທິດເຍືອງທາງ ຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເລຂາພັກເມືອງ, ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຈົ່ງນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ມະຕິຄຳສັ່ງຕ່າງໆ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. (ຂ່າວ-ພາບ: ບຸນຕອມ)