ກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2018 ຈະເລັ່ງໃສ່ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນປີຜ່ານມາ


...

26.03.2019 9:01     

   ກ່າວມີຄຳເຫັນຕໍ່ສື່ມວນຊົນລາວ ເມື່ອວັນທີ 25 ມີນາ 2019 ກ່ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງທົ່ວປະເທດ (ຍທຂ) ປີ 2018, ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ກ່າວບາງຕອນສຳຄັນວ່າ: ກອງປະຊຸມວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ທົ່ວປະ ເທດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈັດຂຶ້ນ 2 ປີຕໍ່ເທື່ອ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມປະ ຈຳປີ 2018 ແມ່ນຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2829/3/2019 ນີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມ: ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມວຽກງານໂຍ ທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2018 ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ປີ 20172018 ຜ່ານມາ ແລະຄົ້ນຄວ້າຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງປະຈຳປີ 20192020 (ຕິດພັນກັບບົດສະຫຼຸບກາງສະໄໝແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 20162020 ຂອງຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ). ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະປຶກສາຫາລື ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ບັນ ດາເອກະສານທີ່ສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງ ຄື: ແຜນງົບປະມານການລົງ ທຶນຂອງລັດຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ແລະ ແຜນງົບປະມານກອງທຶນທາງ ໃນປີ 2019, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ບົດແນະນຳ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້. ສະຫຼຸບສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າການແກ້ໄຂ 19 ບັນຫາທີ່ຄົງຄ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຕິດພັນກັບການເຜີຍແຜ່ 3 ເອກະສານ ຄື: ໜຶ່ງ, ເອກະສານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ "ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ". ສອງ, ຮ່າງຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມງວດຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫຼວດອອກແບບຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ, ມາດຕະຖານເຕັກ ນິກ, ກຳນົດໜ້າວຽກ, ບໍລິມາດວຽກ ແລະ ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ. ສາມ, ກຳນົດໝາຍລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂົວທາງ ຂະແໜງ ຍທຂ (ສະບັບປັບປຸງ 2019). ສີ່, ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ 3 ສ້າງ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ພ້ອມທັງປັບ ປຸງຂໍ້ຕົກລົງການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງກະຊວງ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ (ສະບັບປີ 2012) ຄືນໃໝ່. ຫ້າ, ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດ ຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 2241/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 31/1/2019 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2019) ແລະຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດ ຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກ ສາງ ແລະປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ. ຫົກ, ການປັບປຸງລະບຽບການ ແລະກົນໄກການປະສານງານ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຂະແໜງ ຍທຂ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 02/ນຍ ລົງວັນທີ 1/2/2018 ແລະ ເຈັດ, ເຜີຍ ແຜ່ບັນດາເອກະສານກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງກະຊວງ ຍທຂ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດ ແລະຜ່ານການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ. ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນ ຕົ້ນມາ ແມ່ນເປັນໄລຍະແຫ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 72/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15/12/2015; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການລົງທຶນ, ແຜນງົບປະມານ ແລະການເງິນ ແມ່ນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ວິໄນແຜນການການເງິນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດເທື່ອລະກ້າວ, ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງອອກຄື: ບໍ່ມີການອະນຸມັດບັນດາໂຄງການນອກແຜນ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ທີ່ໂປ່ງໃສ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ຊຶ່ງງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກໍສາມາດສົ່ງເສີມ ແລະ ຂັບເຄື່ອນ ບັນດາໂຄງການໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນງານ ແລະ ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ໂດຍປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດສັງ ຄົມ ດ້ວຍກົດໝາຍ, ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະ ຫາພາກຂອງຂະແໜງ ການຕົນ ໂດຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກການສ້າງ ແລະປັບປຸງຕິນິກຳ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຊຶ່ງໄດ້ມີຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຄື: ກົດໝາຍການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະ ບັບເລກທີ 53/ສພຊ ລົງວັນທີ 26/6/2018 ຖືກຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ແລະ ປະກາດໃຊ້ຕາມລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 212/ປປທ ລົງວັນທີ 10/8/2018; ສຳເລັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ຜ່ານກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ແລະ ປັດຈຸບັນພວມຮຽບຮຽງຄືນ; ສຳເລັດປຶ້ມຄູ່ມືອອກແບບທາງ ແລະ ກຳນົດໝາຍເຕັກນິກ; ສຳເລັດຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການສຳຫຼວດອອກແບບລະອຽດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງຫຼວງ; ສໍາເລັດຮ່າງ ກໍານົດໝາຍລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມ ແປງຂົວທາງ ຂະແໜງ ຍທຂ (ສະບັບປັບປຸງ 2019); ຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 2241/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 31/1/2019 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2019) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການອະນຸຍາດປຸກສ້າງປໍ້ານໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກັສ; ແຈ້ງການແນະນໍາຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ໃນການປະ ຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານປະຕູດຽວດ້ານການລົງທຶນຂອງກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍອີກຈໍານວນໜື່ງ. ໃນປີ 20172018 ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ດໍາເນີນວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມສິດໜ້າທີ່ ແລະພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ຊຶ່ງປະ ກອບດ້ວຍ ວຽກງານດ້ານການບໍລິການ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ວຽກງານດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກວິຊາສະເພາະ, ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຊຶ່ງຜົນງານແຕ່ລະດ້ານ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະໄດ້ລາຍງານຕື່ມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດປີ 2018. ຂໍໃຫ້ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກທຸລະກິດ, ພໍ່ຄ້າ, ຊາວຂາຍ, ນັກຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງຕິດຕາມກອງປະຊຸມຂອງພວກເຮົາຢ່າງໃກ້ຊິດ.