ຮັກສາແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ດ້ວຍນ້ຳຢານາງ


...

...

08.11.2018 15:11     

   ໂດຍ: ສົມຄິດ ແກ້ວນວນລາ

   ປະໂຫຍດຂອງນ້ຳໃບຢານາງແມ່ນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນການ ເຄືອບແຜໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້, ປັບຄວາມສົມດຸນຂອງໂລກກົດໃນກະເພາະອາຫານທີ່ໄດ້ຜົນເປັນຢ່າງດີອີກຢ່າງໜຶ່ງລັກສະນະຂອງ ໃບຢານາງແມ່ນມີກິ່ນເໝັນຂຽວ (ບໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈ) ຄ້າຍຄືກັນກັບໃບຜັກໜອກ ແຕ່ເມື່ອດື່ມແລ້ວຈະຮູ້ສຶກ ໄດ້ທັນທີວ່ານ້ຳໃບຢານາງມີສັບພະຄຸນ ດີກວ່ານ້ຳໃບຜັກໜອກ, ໃບຢານາງເປັນສະໝຸນໄພທາດເຢັນ ເໝາະສຳ ລັບຄົນທາດຮ້ອນ ຖ້າດື່ມເຂົ້າໄປແລ້ວຮູ້¬ສຶກວ່າໜາວກໍໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານການດື່ມລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າການເຮັດ ນ້ຳໃບຢານາງດື່ມນັ້ນບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຕົ້ມ ຈິ່ງຄວນເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ແລະ ລະວັງນ້ຳໃບຢານາງບູດກ່ອນດື່ມ. ການເຮັດນ້ຳໃບຢານາງດື່ມໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງປັ່ນໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າສານ ອາຫານແມ່ນມີເຕັກນິກຢູ່ທີ່ວິທີການປັ່ນຄື: ບໍ່ຄວນກົດປັ່ນຄັ້ງດຽວຈົນໃບຢານາງລະອຽດ ແຕ່ຄວນກົດປັ່ນແລ້ວນັບ 1-2-3-4-5 ຢ່າງດຽວ ແລ້ວກົດປິດ ລໍຖ້າໃຫ້ນ້ຳໃບຢານາງຢຸດປິ່ນແລ້ວ ກົດປັ່ນອີກຄັ້ງນັບ 1-2-3-4-5 ຢ່າງໄວແລ້ວກົດປິດ ເຮັດຊ້ຳໄປເລື້ອຍໆຈົນ ໃບຢານາງໝຸ່ນລະອຽດ ວິທີນີ້ເຮັດໃຫ້ໂມເລກຸນຂອງສານອາຫານບໍ່ປ່ຽນຮູບຮ່າງໄປຈາກເກົ່າ ສຳເລັດແລ້ວ ກໍຕອງດ້ວຍຜ້າຂາວບາງແຊ່ເຢັນໄວ້ດື່ມ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຜ່ານຂະບວນການຕົ້ມ ຈິ່ງຄວນເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ແລະ ກ່ອນດື່ມຄວນລະວັງຢ່າໃຫ້ນ້ຳໃບຢານາງບູດ. ຈາກ: http://soulided1991-inthilath.ueuo.com/page_menu_link/printer.htm