ລັດຖະບານ ຄາດຄະເນການຈັດເກັບ ລາຍຮັບປີ 2019 ຈະບັນລຸແຜນການ


...

06.06.2019 10:34     

   ລັດຖະບານ ຄາດຄະເນວ່າ ການຈັດເກັບລາຍຮັບໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ 49,2% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ໝົດປີຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ສ່ວນລາຍຈ່າຍຈະຄຸ້ມຄອງຢ່າງປະຢັດ ແລະ ຮັດກຸມ ບໍ່ໃຫ້ເກີນເພດານທີ່ສະພາຮັບຮອງ. ຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ ມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ.
ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ ໃຫ້ຮູ້ບາງຕອນວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ 6,3 ພັນຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 24% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 6,2 ພັນຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຕິບັດໄດ້ 78,8 ຕື້ກີບ. ສ່ວນລາຍຈ່າຍ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 6,6 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 19,9% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ ສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 4.727 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 19,6% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້ 1.941 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 20,8% ຂອງແຜນການປີ. ສະເພາະລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ 3.479 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 31,4% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຈ່າຍພາກປົກກະຕິອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເງິນບໍລິຫານ-ຊື້ໃໝ່ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 10,7% ຂອງແຜນການປີ. ລາຍຈ່າຍຊໍາລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດຢູ່ໃນລະດັບ 24,6% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 13% ຂອງແຜນການປີ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການດຸ່ນດ່ຽງ ຜ່ານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ 4 ເດືອນ ທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມີການຂາດດຸນ 347 ຕື້ກີບ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການທົດແທນຄືນ ຕົ້ນທຶນໜີ້ສິນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ແຫຼ່ງດຸ່ນດ່ຽງ 2.432 ຕື້ກີບ, ການລະດົມທຶນ ເພື່ອມາດຸ່ນດ່ຽງ ງົບປະມານ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3.453 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 19,6% ຂອງແຜນການປີ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານ ກໍຍັງຕີລາຄາເຖິງແມ່ນວ່າ ໂດຍລວມສະພາບການ ພັດທະນາທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 6,5%, ຊຶ່ງຖືເປັນອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ສູງ ເມື່ອທຽບກັບຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ, ແຕ່ເປັນອັດຕາທີ່ຊ້າລົງ ເມື່ອທຽບກັບຫຼາຍປີຜ່ານມາ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຊ້າລົງແມ່ນຍ້ອນການປະກອບສ່ວນ ຂອງຂະແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຫຼຸດລົງ, ຂະແໜງກະສິກຳ ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ທາງທໍາມະຊາດ, ແຕ່ອັນດີ ແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວໄວຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນີ້, ລັດຖະບານ ຍັງໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງພວກເຮົາ ກໍຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນຫາທີ່ສະສົມມາຫຼາຍປີ ຍັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວ ໃນເວລາອັນສັ້ນໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ບັນຫາການຂາດດຸນງົບປະມານ ຊໍ້າເຮື້ອ, ໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສະສົມມາຫຼາຍ, ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕໍ່າ, ການເກັບລາຍຮັບ ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ການປັບປຸງສົ່ງເສີມ ແລະ ນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ການປັບປຸງວິສາຫະກິດລັດ ຍັງມີຄວາມຄືບໜ້າຊ້າ, ການແກ້ໄຂ ປະກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້ ໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການປຸ້ນຈີ້ຊີງຊັບ, ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອຸບັດເຫດ ແລະ ໄພສັງຄົມ ອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂ ແຕ່ກໍຍັງມີ ລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ສົ່ງຜົນທາງລົບ ຕໍ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສະພາບເສດຖະກິດ ທີ່ຍັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນປະກົດການໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນໄລຍະເວລາ ທີ່ປະເທດເຮົາ ກຳລັງເຂົ້າສູ່ ຂະບວນການປັບໂຄງສ້າງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະ ໃນເງື່ອນໄຂ ທີ່ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມ ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງໃສ່ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການກູ້ຢືມ ຈາກພາຍນອກ ມາລົງທຶນໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່າ; ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ, ການສົ່ງເສີມ ການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ການພັດທະນາທ່າແຮງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດອື່ນໆ ຂອງປະເທດ; ກວດກາ, ເກືອດຫ້າມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການ ທີ່ເດັດຂາດ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ ເສດຖະກິດ ທີ່ຂັດກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປາບປາມ ການຄ້າຂາຍ ຢາເສບຕິດ, ການຕັດ ແລະ ສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກຕ່າງປະເທດ, ການລັກລອບໜີພາສີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ຊຶ່ງເປັນການຈຳກັດ ແລະ ອັດຊ່ອງທາງຂອງກະແສເງິນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.
(ຂ່າວ: ຄຳເຮືອງ-ພາບ: ພູວຽງຄຳ)