ສສຊ ສະເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຄືນການສ້າງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂົງເຂດບຸລິມະສິດ


...

07.06.2019 9:53     

   ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສະເໜີ ລັດຖະບານພິຈາລະນາຄືນ ກ່ຽວກັບການສ້າງຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດ ຕິດພັນກັບການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ- ສັງ ຄົມ, ເປັນຕົ້ນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ບັນຫາຄູເຫຼືອບໍ່ພໍ ເນື່ອງ ຈາກວ່າໄລຍະຜ່ານມາເຫັນ ວ່າຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໂຄງປະ ກອບເສດຖະກິດເທົ່າທີ່ຄວນ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນານີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ໄປຕາມຂະແໜງບຸລິມະສິດ ເປັນຕົ້ນກະສິກຳ, ຄູ ແລະ ພະຍາບານ.
ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ໄລຍະປີ 2014 - 2019 ເຫັນວ່າ: ການພັດທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດບັນລຸຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄົນ, ຊຶ່ງເຫັນວ່າມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວພໍສົມຄວນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ບັນຫາໃນການຕົກເຮ່ຍຂອງບຸກຄະລາກອນ, ໃນນັ້ນຂົງເຂດຄູ (ສົກປີ 2017-2018) ໄດ້ໂກຕ້າລັດຖະກອນ 1.850 ຄົນ ແຕ່ໂຕເລກສູນເສຍແມ່ນ 2.700 ກວ່າຄົນ ແລະ ສົກປີ 2018-2019 ໄດ້ໂກຕ້າ 930 ຄົນ ໂຕເລກສູນເສຍແມ່ນ 3.000 ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງສາເຫດຂອງການສູນເສຍ ແມ່ນການເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຂະແໜງການ, ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກອາຊີບຄູ ໄປສັງກັດຢູ່ຂະແໜງການອື່ນ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການປະຕິບັດນະໂຍ ບາຍຕໍ່ຄູເຫຼົ່ານັ້ນບາງເທື່ອຍັງ ບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.
ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ທອງສະລິດ ມັງໜໍ່ເມກ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍ, ໃຫ້ນາມມະ ຍົດ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນໃຫ້ຄູຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ, ພ້ອມທັງສະ ເໜີໃຫ້ກວດກາຄືນ ການປະ ຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາເຖິງປັດຈຸບັນ ວ່າໄດ້ຮັບໝາກຜົນໜ້ອຍຫຼາຍຊ່ຳໃດ ແລະ ສະເໜີ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ທີ່ມີໂຮງຮຽນ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຊອກຊ່ອງທາງ ແລະ ວິທີການໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ພ້ອມດຽວກັນ, ສສຊ ຫຼາຍທ່ານ ກໍໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານ ແກ້ໄຂບັນຫາໂກຕ້າລັດຖະ ກອນໃນຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ໂດຍຕ້ອງມີການເລືອກເຟັ້ນ ເອົາພະນັກງານໃສ່ແຕ່ລະຂົງ ເຂດໃຫ້ເໝາະສົມ ໂດຍສະ ເພາະ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກເປັນຕົ້ນແມ່ນວິຊາການຂົງເຂດກະສິກຳ, ແພດ ແລະ ຄູ, ຄວນເບິ່ງຄືນຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງ ວິຊາທີ່ຮຽນມາເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າແຕ່ລະຂະແໜງການຢ່າງເໝາະສົມ, ສະເໜີໃຫ້ເພີ່ມງົບປະມານ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊັບ ພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ປະກອບເຂົ້າໃສ່ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 3 ຂະແໜງທີ່ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.
(ຂ່າວ-ພາບ: ພູວຽງຄຳ)