ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ


...

12.06.2019 10:13     

   ການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ຊຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບສົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ມີ 10.068 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງໃຫ້ສານປະຊາຊົນ ພິຈາລະນາຕັດສິນແລ້ວ 6.706 ເລື່ອງເທົ່າກັບ 66,60%, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຍັງມີບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂ.
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມິຖຸນາ ນີ້ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີໄສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຄໍາສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມມາດຕາ 42 ຂໍ້ 2, ຂໍ້ 5 ແລະ ຂໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ໂດຍຕິດຕາມກວດກາທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ, ການນໍາໃຊ້ມາດຕະການສະກັດກັ້ນໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຕາມລັກສະນະຂອງການກະທຳຜິດ ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ຜ່ານມາໄດ້ອອກຄຳສັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ 721 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ 1.900 ສະບັບ, ອອກຄຳສັ່ງກັກຂັງພາງ 8.061 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງຕໍ່ກຳນົດເວລາກັກຂັງພາງ 5.641 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງປ່ອຍຕົວພາງ 766 ສະບັບ, ອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄະດີອາຍາ 1.161 ສະບັບ. ຕິດຕາມການກວດກາການປະກອບຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕ່າງໆໃນສຳນວນຄະດີ 10.068 ເລື່ອງ ແລະ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕາມມາດຕາ 152 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ເຊັ່ນ: ໄດ້ສົ່ງສຳນວນຄະດີຄືນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຄືນໃໝ່ 2.213 ເລື່ອງ ທີ່ເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຫຼັກຖານບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ໜັກແໜ້ນຮັດກຸມ ເທົ່າກັບ 21,98%, ໂຈະການດໍາເນີນຄະດີ 41 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 0,40%, ຊັດມ້ຽນຄະດີທາງດ້ານກົດໝາຍ 345 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 3,42%; ຖະແຫຼງສົ່ງສານຂັ້ນຕົ້ນ 6.706 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 66,60% ຂອງສຳນວນຄະດີອົງການສືບສວນ-ສອບສວນສົ່ງມາ.
ຜ່ານການຕິດຕາມກວດ ກາເຫັນວ່າ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ໂດຍລວມປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ຊຶ່ງໃນສະຖິຕິຄະດີອາຍາ ທີ່ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ໄດ້ສະຫຼຸບສົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ໃນປີ 2018 ມີ 10.068 ເລື່ອງ, ໃນນັ້ນ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໄດ້ສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງໃຫ້ສານປະຊາຊົນ ພິຈາລະນາຕັດສິນແລ້ວ 6.706 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 66,60%.
ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ຍັງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດອ່ອນ ທີ່ເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການປັບປຸງແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດ ກາ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ຕໍ່ການປະຕິບັດກົດ ໝາຍຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຍັງບໍ່ທັນເຕັມສ່ວນ ແລະ ເຂັ້ມງວດຕາມກົດໝາຍ; ການກວດຄົ້ນເຄຫາສະຖານ, ການກັກຕົວ, ການຈັບຕົວ, ການກັກຂັງພາງ ແລະ ການປ່ອຍຕົວພາງຖືກຫາ ກໍຄືການປະຕິບັດກຳນົດເວລາກັກຂັງພາງບໍ່ເຂັ້ມງວດ, ເປັນໜຶ່ງໃນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຖືກຫາກັກຂັງເກີນກຳນົດເວລາ ຕາມໂຕເລກສະຖິຕິໃນເດືອນ ມີນາ 2019 ມີ 380 ຄົນ, ໃນນັ້ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ 329 ຄົນ, ຍິງ 46 ຄົນ, ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກວດກາສຳນວນຄະດີຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ 51 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ໃນຈຳນວນກັກຂັງເກີນຢູ່ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນລໍຖ້າວິໄຈຢາເສບຕິດ; ກົນໄກປະສານສົມທົບລະຫວ່າງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ອົງການສືບສວນ- ສອບສວນ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງບາງໄລຍະ, ບາງກໍລະນີ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນເອກະພາບກັນ; ການປະຕິບັດຄຳສັ່ງຢຶດຊັບ ຫຼື ອາຍັດຊັບ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຍັງບໍ່ທັນໄຈ້ແຍກລະອຽດລະຫວ່າງຊັບທີ່ພົວພັນກັບການກະທຳຜິດ ແລະ ບໍ່ພົວພັນກັບການກະທຳຜິດ; ການຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ບັນດາວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ເພື່ອຊອກໃຫ້ເຫັນທຸກການກະທຳຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍຄືການນໍາຕົວບຸກຄົນທີ່ກະທຳຜິດ ມາດຳເນີີນຄະດີຕາມກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ.
(ຂ່າວ + ພາບ: ສຸກສະຫວັນ)