ກິລາກະຕໍ້ ປະເພດທີມຊຸດຍິງ ຮອບແບ່ງກຸ່ມ ລາວ ຊະນະ ສປຈີນ 2-1 ຄູ່ ດ້ວຍຄະແນນ ຄູ່ທີ 1 ເສຍ 0-2 ຄະແນນ 13 ຕໍ່ 21, 8ຕໍ່21;  ຄູ່ທີ 2 ລາວຊະນະ 2-1 ຄະແນນ 21ຕໍ່14, 21ຕໍ່14 ແລະ 21ຕໍ່12;ຄູ່ທີ 3 ລາວຊະນະ 2-0 ຄະແນນ 21 ຕໍ່ 10, 21ຕໍ່19.
ເຮັດໃຫ້ນັກກິລາກະຕໍ້ທີມຊາດລາວເຂົ້າຮອບເປັນອັນດັບທີ 2 ເຂົ້າໄປພົບກັບທີມ ຊາດໄທ ໃນວັນທີ 28 ກັນຍາ ເວລາ 9:00 ໂມງ.
ຂ່າວ:ພຸດດາໝອນ