ໂດຍ: ດອນ ຂຽວພະນາ
ອີງຕາມການລາຍງານ ຈາກທ່ານ ສີເມືອງ ອິນທະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ໃນໄລຍະ 9 ເດືອນ ປີ 2023 ການສົ່ງອອກຢາງພາລາ​ພາຍໃນມີຄື: ຢາງພາລາກ້ອນ 461 ໂຕນ ມູນ​ຄ່າ: 4.610.000.000 ກີບ, ຢາງ​ພາ​ລາ​ແຜ່ນ 1.100 ໂຕນ ມູນ​ຄ່າ 11.000.000.000 ກີບ ແລະ ການສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ມີ​ຢາງ​ພາ​ລາ​ກ້ອນ 100 ໂຕນມູນ​ ຄ່າ 43.500 ໂດລາ, ຢາງ​ພາ​ລາ​ແຜ່ນ 1.530 ໂຕນ ມູນ​ຄ່າ 1.709.000 ໂດລາ ແລະ ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ 820 ໂຕນ ມູນຄ່າ 820.000 ໂດລາ. ນອກ​ຈາກນີ້ຍັງໄດ້ກຳນົດແຜນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2023 ການສົ່ງອອກຢາງພາລາຄາດວ່າຈະບັນລຸໃຫ້ໄດ້ປະ​ມານ 2.520 ໂຕນ ສ້າງມູນ​ຄ່າໄດ້ປະມານ 28.980.000.000 ກີບ.
ໃນແຕ່ລະອາທິດຊາວກະສິກອນຈະນຳຢາງພາລາຂອງຕົນເອງມາຂາຍ ໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ລາຄາຢູ່ພາຍໃນເມືອງຊຽງຮ່ອນ 11.500 ກີບຕໍ່ 1 ກິໂລ. ໃນ 1 ອາທິດຈະມີຊາວກະສິກອນເອົ​າຢາງມາຂາຍ​ສະ​ເລ່ຍປະມານ 200-220 ໂຕນ ມີເງິນໝູນວຽນພາຍໃນ 1 ອາທິດ ຈຳນວນ 2.415.000.000 ກີບ. ​ ທົ່ວເມືອງຊຽງຮ່ອນ ມີເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາທັງໝົດ 5.036 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ໄດ້ປາດແລ້ວ 3.830 ເຮັກຕາ ໂດຍມີການລົງທຶນປູກຂອງບໍລິສັດ ລີລ້ຽງຢູນານ ຈໍາກັດ ໃນເນື້ອທີ່ 642 ເຮັກຕາ, ບໍລິສັດ ຊຽງຕາລີ ຈຳຈັດ 2.885 ເຮັກຕາ, ບໍລິສັດ ບໍ່ແກ້ວ ຈຳກັດ ໃນເນື້ອທີ່ 187 ເຮັກຕາ ແລະ ປະຊາຊົນປູກເອງ ຈໍານວນ ເນື້ອທີ່ 1.320ເຮັກຕາ ແລະ ໃນປີ 2023 ນີ້ ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນຂຶ້ນແຜນປູກຕື່ມຈຳນວນ 900 ກວ່າເຮັກຕາ ແລະ ທາງອົງການປົກຄອງເມືອງຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ ບໍລິສັດ ລາວຈຸນທົງຢາງພາລາ ຈຳກັດ ມາຕັ້ງໂຮງງານແປຮູບ ແລະ ເກັບຊື້ຢາງພາລາ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານປູກຢາງພາລາລວມຂອງບ້ານ ໂດຍບໍລິສັດເປັນຜູ້ສະໜອງແນວພັນອີກດ້ວຍ.
ທັງໝົດນີ້, ກໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ຕິດພັນກັບການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນຢູ່ພາຍໃນເມືອງປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.