Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ລູກຄ້າ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ 30 ຕື້ກີບ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ວິ​ໄລ​ສັກ ສໍ​ພາບ​ມີ​ໄຊ​ ເວ​ລາ: 28/01/2021 13:06:32 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 3346 ຄັ້ງ

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຄຳພາວົງ ຮອງຫົວໜ້າສາຂາທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ພາກ ເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວ ທຫລ ວ່າ: ສາຂາ ທຫລ ພວກເຮົາ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານເງິນຕາ-ສິນເຊື່ອໃນຂອບເຂດ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໂດຍສະເພາະຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ-ກວດກາບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ທະນາຄານທຸລະກິດ ລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ສະເພາະກິດ ມີທັງໝົດ 19 ສາຂາ ແລະ 11 ໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານຕ່າງປະເທດ-ເອກະຊົນ.

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນ 4 ແຂວງ ມາຮອດເດືອນພະຈິກ 2020 ມີຍອດເຫຼືອຊັບສິນທັງໝົດ 6.862,50 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,63% ທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2019; ມີຍອດເຫຼືອສິນເຊື່ອທັງໝົດ 2.449,04 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 4,62% ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2019. ມີຍອດເຫຼືອເງິນຝາກທັງໝົດ 6.246,12 ຕື້ກີບ ກວມ 88,17% ຂອງໜີ້ສິນທັງໝົດ; ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ, ຍັງຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຂົງເຂດ 4 ແຂວງພາກເໜືອຕອນເທິງ ໂດຍສະເພາະລູກຄ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.

ມາຮອດທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ 2020 ໃນຂົງເຂດ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ມີລູກຄ້າສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ 120 ລາຍ ລວມມູນຄ່າ 29,96 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ 2 ລາຍ ກວມເອົາ 10,43%, ຂະແໜງປະກອບວັດຖຸ-ເຕັກນິກ 10 ລາຍ ກວມເອົາ 6,83%, ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ 94 ລາຍ ກວມເອົາ 70,43%, ຂະແໜງການຄ້າ 10 ລາຍ ກວມເອົາ 6,76%, ຂະແໜງຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີ 1 ລາຍ ກວມເອົາ 1,34% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 3 ລາຍ ກວມເອົາ 4,20% ຂອງສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້; ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຕໍ່ລູກຄ້າ ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫຼື ປະຕິບັດການເລື່ອນກໍານົດເວລາຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 119 ລາຍ, ລວມມູນຄ່າ 30,52 ຕື້ກີບ; ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຄ່າທໍານຽມໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 6 ລາຍ, ລວມມູນຄ່າ 16,68 ຕື້ກີບ; ຍົກເວັ້ນຄ່າປັບໃໝລູກຄ້າທີ່ຄ້າງຊໍາລະໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 20 ລາຍ, ລວມມູນຄ່າ 256 ລ້ານກີບ; ການປ່ອຍເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ 1 ລາຍ, ລວມມູນ ຄ່າ 500 ລ້ານກີບ.

ໃນຜ່ານມາ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດ້ານດີ, ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກບາງດ້ານ ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ສະເພາະຂໍ້ສະດວກ ຍ້ອນມີແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີໃນການຊ່ວຍຜ່ອນຜັນ ຕໍ່ກັບບັນດາປັດໄຈທີ່ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຈາກພັກ-ລັດ ກໍຄື ທຫລ ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19; ພ້ອມນັ້ນ, ທະນາຄານທຸລະກິດໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊີ້ນໍາໆພາຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກຄະນະອໍານວຍການ ກໍຄືຄະນະສາຂາ; ນອກນີ້, ກໍຍ້ອນມີນະໂຍບາຍ, ແຈ້ງການ ແລະ ບົດແນະນໍາ ທີ່ກໍານົດໂດຍສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໃນຂອບເຂດ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ສາມາດນໍາມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັນກັບສະພາບ ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ຮັດກຸມ, ເຂັ້ມງວດ; ຍ້ອນພະນັກງານຢູ່ບັນດາສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ທົບທວນ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມລາຍງານໄປຍັງສໍານັກງານ ແລະ ສາຂາ ທຫລ ພາກເໜືອ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ; ກໍຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເວົ້າສະເພາະໃນໄລຍະການສັງໂຈະຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບການເດີນທາງລະຫວ່າງ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ທົບທວນ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ-ຕໍ່ເນື່ອງ. ພ້ອມນີ້, ຍັງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຖືກຢຸດສະງັກເປັນບາງໄລຍະ-ຊົ່ວຄາວ; ລູກຄ້າບາງລາຍທີ່ສະເໜີຂໍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ບາງສາຂາ ຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນມີເງື່ອນໄຂຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ຫຼື ພຽງພໍ ແລະ ບາງລູກຄ້າທຸລະກິດບໍ່ມີຕົວຕົນ; ການເຄື່ອນໄຫວສິນເຊື່ອ ໃນປັດຈຸບັນກໍພົບບັນຫາຫຼາຍໃນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ເນື່ອງຈາກກິດຈະການຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນຕົ້ນ ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມໄດ້ສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວເປັນບາງໄລຍະ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າບາງລາຍບໍ່ມີລາຍຮັບ ຈາກກິດຈະການຕ່າງໆ ເພື່ອມາຊໍາລະໜີ້ສິນຄືນໃຫ້ທະນາຄານ.

ຂ່າວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ, ພາບ: ສົມພິດ ທຳມະວົງ


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com