Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

WHO ມີກຳເນີດມາຈາກປະຊາກອນຂອງໂລກຖືກໄພຄຸກຄາມຈາກໂຣກລະບາດ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ວິ​ໄລ​ສັກ ສໍ​ພາບ​ມີ​ໄຊ​ ເວ​ລາ: 08/04/2021 08:53:31 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 986 ຄັ້ງ

(ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສ້າງຕັ້ງອົງການອະນາໄມໂລກຄົບຮອບ 73 ປີ)

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຸ້ງດາວ

ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນ ເມື່ອວັນທີ 7 ເມສາ ປີ 1948 ຊຶ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ້າວໜ້າເຂົ້າມາດຳເນີນກິດຈະການທາງດ້ານອະນາໄມແທນສຳນັກງານສາທາລະນະສຸກລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການສັນນິບາດຊາດ (Nationalism). ໃນເດືອນກຸມພາປີ 1946 ຄະນະລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມອະນາໄມລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອພິຈາລະນາການຈັດຕັ້ງ ອົງການທາງດ້ານອະນາໄມ ໃຫ້ເປັນອົງການຫຼັກ ໃນການດຳເນີນກິດຈະ ກຳທາງດ້ານອະນາໄມ ແທນສຳນັກງານສາທາລະນະສຸກລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການສັນນິບາດຊາດ.

ຍ້ອນມີໂຣກລະບາດແພ່ຈາກປະເທດໜຶ່ງໄປຫາປະເທດໜຶ່ງຢູ່ສະເໝີ, ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງມີການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໂຣກຕິດຕໍ່ ລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມລະຫວ່າງປະເທດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ເມື່ອປີ 1806 ເພື່ອວາງມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຣກລະບາດລະຫວ່າງປະເທດ ຊຶ່ງອົງການອະນາໄມໂລກ (World Health Organization: WHO) ເປັນອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງກຳເນີດມາຈາກປະຊາກອນຂອງໂລກ ໄດ້ຖືກໄພຄຸກຄາມຈາກໂຣກລະບາດຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາກັນໃນລະຫວ່າງປະຊາຊາດ.

ສະມັດຊາ WHO ໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ວັນທີ 7 ເມສາຂອງທຸກປີ ເປັນວັນອະນາໄມໂລກ (World Health Day) ແລະ ມີມະຕິໃຫ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງພ້ອມກັນທົ່ວໂລກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1949 ໂດຍ WHO ໄດ້ກຳນົດຫົວຂໍ້ທາງອະນາໄມຂຶ້ນປີລະ 1 ຫົວຂໍ້ ສຳລັບຕັ້ງເປັນຄຳຂັວນ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ ໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາແກ່ປະຊາຊົນ. ເປັນວັນທີ່ WHO ໃຊ້ເປັນໂອກາດໃນການໂຄສະນາ ກັບສະມາຊິກທຸກປະເທດ, ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມຄຳນຶ່ງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສຸຂະພາບ ທັງໃນເລື່ອງການຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ, ແກ້ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມດ້ານສຸຂະພາບປະຊາຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ. ວຽກງານຂອງ WHO ໄດ້ແຍກອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: ໜຶ່ງ, ພະຍາຍາມອຳນວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ປະເທດຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການເມື່ອໄດ້ຮ້ອງຂໍ. ສອງ, ຈັດໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແກ່ປະເທດຕ່າງໆທົ່ວໂລກ. ສາມ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານງານດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ທາງວິທະຍາສາດລະຫວ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ອາດດຳເນີນໄປໄດ້ໂດຍລຳພັງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ສີ່, ເຮັດໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາພະຍາດ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ເຊັ່ນ: SARS, ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.

ອົງການອະນາໄມໂລກ ຖືເປັນອົງການລະຫວ່າງປະເທດ ອົງການໜຶ່ງທີ່ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ໂດຍການດຳເນີນງານຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍອາໃສແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອະນາໄມທີ່ມີມາກ່ອນ. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຕັ້ງອົງການອະນາໄມໂລກມີຄື: ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ເທົ່າທີ່ສາມາດຈະເຮັດໄດ້, ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ, ເພື່ອປະສານງານສົ່ງເສີມການອະນາໄມລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານປະເທດສະມາຊິກ ໃນການດຳເນີນງານຕາມໂຄງການອະນາໄມຕ່າງໆ, ລວມທັງກຳນົດມາດຕະຖານຢາ ແລະ ວັກຊິນ, ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການທາງວິຊາການໃນດ້ານອະນາໄມລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈທາງການແພດ.

ນອກຈາກນີ້, ໃນທຸກໆປີ WHO ຈະມີການຕັ້ງເປົ້າໝາຍສຳລັບການປະຕິບັດງານດ້ວຍຄຳຂັວນສັ້ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ ໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການໃຫ້ສຸຂະສຶກແກ່ປະຊາຊົນ ໃນວັນອະນາໄມໂລກແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງຄຳຂັວນດັ່ງກ່າວເລີ່ມຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປີ 1950.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com