Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສູງ ການ​ສະ​ໜອງ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້ເງິນ​ກີບອ່ອນ​ຄ່າ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 06/08/2021 16:09:35 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1831 ຄັ້ງ

ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງລະບົບທະນາຄານ ກັບອັດຕາແລກປ່ຽນນອກລະບົບຊ້ຳພັດຫຼຸດໂຕນກັນເນື່ອງ​​ຈາກຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນມີຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງເງິນຕາ​​ ບວກກັບສະພາບການຂາດດຸນການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ,​​ ການບໍລິການ ແລະ ພາລະການຊຳລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດກໍຍັງສູງ, ຂະນະທີ່ລາຍຮັບຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ຫລ) ໄດ້ຊີ້ແຈງບັນຫາວຽກງານທະນາຄານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ຜູ້ວ່າການ ຫລ ກ່າວວ່າ: ​ໃນປີ 2021​ ນີ້ບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ​​ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເດືອນມິຖຸນາຫາເດືອກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ທີ່ເງິນກີບໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງຫຼຼາຍເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດ ແລະ ໄດ້ມີຄວາມຫຼຸດໂຕນກັນຫຼາຍລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ​​ຕະຫຼາດນອກລະບົບ ໂດຍສະເພາະແມ່​​ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບກັບເງິນໂດລາ ຊຶ່ງໄດ້ກວ້າງອອກສູງສຸດເຖິງ 22,1% ໃນກາງເດືອນກໍລະກົດ ຈາກນັ້ນກໍຄ່ອຍໆແຄບລົງຢູ່ໃນລະດັບ 15,6% ໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ, ສະເລ່ຍ 7ເດືອນຕົ້ນປີ 2021, ສ່ວນ​​ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດນອກລະບົບມີສ່ວນຕ່າງຢູ່ໃນລະດັບ 9,98% ສຳລັບອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບກັບເງິນໂດລາ ແລະ 0,25% ສຳລັບເງິນກີບກັບເງິນບາດ.

ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ເກີດສະພາບດັ່ງກ່າວແມ່ນຍ້ອນ: 1) ການແຂງຄ່າຂອງງິນໂດລາ​​ທຽບໃສ່ກີບ ແລະ ການແຂງຄ່າເງິນບາດ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາໃນຕະຫຼາດສາກົນ ໂດຍລວມເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ຫາ ຕົ້ນເດືອນສິງຫາຄ່າເງິນບາດໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງກໍຕາມ​, 2)ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນມີຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງ​, ສະພາບການຂາດດຸນການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ພາວະໃນການຊຳລະດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດຍິ່ງມີ​​ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາວນານ, ໃນຂະນະທີ່ລາຍຮັບຂອງປະເທດຫຼຸດລົງຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19, 3) ຄວາມຈຳເປັນໃນການສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າບຸລິມະສິດຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງແຕ່ສະພາບຄ່ອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນທົ່ວລະບົບເສດຖະກິດຊ້ຳພັດຝືດເຄືອງ,​ ຄວາມສາມາດໃນການດັດສົມຕະຫຼາດເງິນຕາຕ່າງປະເທຂອງ​​ຂະແໜງການທະນາຄານກໍຫຼຸດລົງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ​, 4) ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາແຕ່ພາກສ່ວນຍັງບໍ່ທັນກົມກຽວກັນ ແລະ ຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກຳທີ່ຕິດພັນກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍໃນນີ້ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງສັງຄົມມີຫຼາຍກວ່າຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງຂອງລະບົບໄດ້ມີຮ້ານແລກປ່ຽນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການມີການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ທາງການໄດ້ກຳນົດໄວ້.

 ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ ເພື່ອປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຮັດກຸມຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະກາງເດືອນມິຖຸນາ 2021 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂຈະຮັບໃບຄຳຮ້ອງ ແລະການອອກໜັງສືອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດຮ້ານລກປ່ຽນໃນຂອບເຂດທົ່ປະເທດ, ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ຕົ້ນເດືອນສິງຫາໄດ້ອອກແຈ້ງການຫັນຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໄປເປັນຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາ. ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ກັບຕະຫຼາດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2% ໃນປີ 2023.

 

(ຂ່າວ-ພາບ: ສຳນານ)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com