Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງ 5 ເລັ່ງ ແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ວິ​ໄລ​ສັກ ສໍ​ພາບ​ມີ​ໄຊ​ ເວ​ລາ: 09/08/2021 08:40:30 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 2207 ຄັ້ງ

ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2023 ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກຳນົດ 5 ວຽກຈຸດສຸມ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ: “5 ເລັ່ງ” ເພື່ອພັດທະນາສິນຄ້າກະສິກຳຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ.

ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.

ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ກ່າວວ່າ: 5 ເລັ່ງໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະກອບມີ: 1) ເລັ່ງຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ-ສັດລ້ຽງທີ່ໄດ້ມີສັນຍາລົງນາມກັບປະເທດຄູ່ການຄ້າ ແລ້ວ, ໃນນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ໃສ່ຕະຫຼາດຈີນ, ພ້ອມດຽວກັນກໍເລັ່ງເຈລະຈາເຊັນສັນຍາສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ ທີ່ໄດ້ກຳນົດຢູ່ໃນບັນຊີພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ສຳລັບເຈລະຈາເປີດຕະຫຼາດກັບ ສປ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ; 2) ເລັ່ງປັບປຸງມາດຕະຖານລະບົບການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ( OA,GAP ແລະ ມາດຕະຖານອື່ນໆ) ໃຫ້ສາມາດເທົ່າທຽມມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ; 3) ເລັ່ງກຳນົດບັນຊີລາຍການສິນຄ້າກະສິກຳເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຢ່າງຮອບດ້ານໄປຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງ ກຳລັງການຜະລິດ; 4) ເລັ່ງປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານການຜະລິດ ແລະ ເຕັກນິກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິກ; 5) ຈັດບູລິມະສິດ ແລະ ກຳນົດເຂດການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ, ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ-ກວດກາໂຄງການລົງທຶນໃນຂະແໜງກະສິກຳ,

ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ວຽກຈຸດສຸມຂ້າງເທິງນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຈະສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດພືດ ແລະ ສັດ ບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ເຈລະຈາແລ້ວເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການສົ່ງອອກ ໂດຍການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສຸຂະອານາໄມພືດ, ສັດ(SPS), ມາດຕະຖານສິນຄ້າພືດ ແລະ ສັດ ແລະ ການເຮັດຂໍຜູກພັນສັນຍາສອງສົ້ນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ-ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ການລົງທຶນແບບຮ່ວມສຳພັນທຸລະກິດ, ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມນັບແຕ່ຂອດການຜະລິດໃຫ້ຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ພັດທະນາການຕະຫຼາດເພື່ອເປົ້າໝາຍການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄູ່ມືວິຊາການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງກັບວຽກງານສຸຂາອານາໄມສັດ ແລະ ສຸຂາອານໄມພືດຂອງອົງການການຄ້າໂລກ, ອອກຄຳແນະນຳ ຫຼື ແຈ້ງການກ່ຽວກັບມາດຕະການສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບການເຮັດສັນຍາຜູກພັນສອງສົ້ນເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ເພີ່ມທະວີປັບປຸງ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ,ກົນໄກຄຸ້ມຄອງ, ປະສານງານ, ພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ, ສູນສະຖານີຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບໍລິການເຕັກນິກ, ຄວາມສາມາດບຸກຄະລາກອນໃນບັນດາດ່ານນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກພືດ, ຜະລິດຕະພັນພືດ, ສັດ ແລະ ວັດຖຸຕ້ອງຄວບຄຸມ, ການນຳເຂົາປັດໃຈການຜະລິດຕ່າງໆເພື່ອ,ໃນການຊົມໃຊ້ພາຍໃນເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າທັງເປັນການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດປະເທດປາຍທາງ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາໂຄງການ ສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການເຈລະຈາເຕັກນິກການເປີດຕະຫຼາດໃນການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກໃຫ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ປະເທດເຮົາເປັນພາຄີ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຕ່າງໆໃນການສົ່ງອອກພືດ-ສັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕາມແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ; ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ນັບທັງແຮງງານລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19 ທີ່ກັບມາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ດຳເນີນທຸລະພກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມນຳບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ້ວຍຮູບແບບ 2+3, ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຮູບແບບ PPP ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

(ຂ່າວ:ສຳນານ)


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com