Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ລັດຖະບານ-ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 10/10/2021 14:25:30 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 3406 ຄັ້ງ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ວມກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນປະຈໍາປີ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນລະດັບສູງ ຊຶ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນກາງເດືອນພະຈິກ 2021. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 5 ປີ ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມທີ່ລວມເອົາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກທຸກພາກສ່ວນ ເພື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ຕຸລາຜ່ານມາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຮູບແບບອອນລາຍ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນສ ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ, ເຊິ່ງຖືເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ລວມທັງແຜນການຟື້ນຟູປະເທດ ພາຍຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ການກະກຽມຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອບຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂອງແຜນ ກໍຄືການປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນດາທາງເລືອກໃນການສ້າງຍຸດທະສາດທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືດ້ານອື່ນໆ ທີ່ຕິດພັນກັບກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ເປັນຕົ້ນ ການປຶກສາຫາລືດ້ານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ), ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ລວມທັງການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ອີງຕາມການສະເໜີໃນບົດລາຍງານການປະເມີນແຜນດໍາເນີນງານ ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການວຽງຈັນ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນເພື່ອແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ປະເທດເຮົາ ພວມປະເຊີນໜ້າຢູ່, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແລະ ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ວາງອອກ ແລະ ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ອາດບໍ່ໄປຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້. ວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ບວກກັບໄພພິບັດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາກອນ ເປັນສາເຫດໃຫ້ການບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ ທີ່ຕ້ອງບັນລຸພາຍໃນປີ 2030 ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບ “ວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່ ຫຼື “new normal”, ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ມີທ່າອ່ຽງວ່າຍັງເປັນບັນຫາສືບຕໍ່ໄປອີກຫຼາຍປີ. ໃນຂະນະທີ່ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດກ່ອນນັ້ນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍັງຈະຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຈຸດໝາຍລວມຂອງແຜນ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັນລຸ ປພຍ ກໍຄື ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງ-ສູງ.

ທ່ານ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກນເນສ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ປະເທດ ພົບພໍ້ນັ້ນ ທ້າທາຍຂຶ້ນໄປກວ່າເກົ່າອີກ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ໄດ້ ກ່າວວ່າ ໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ 5 ປິ ຄັ້ງທີ IX ແມ່ນ ໄລຍະທີ່ ສປປ ລາວ ຕົກຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ມັນກໍເປັນໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການລົງທຶນເພື່ອການຫັນປ່ຽນ ເປັນຕົ້ນການລົງທຶນໃສ່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມມີຄວາມເສື່ອມໂຊມ. ການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ເສັ້ນທາງແຫ່ງການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມທົນທານ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍບໍ່ປະໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ.

ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ໂດຍການເສຍສະຫຼະ, ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ມີຫົວຄິດສ້າງສັນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຂະບວນການໂຕະມົນສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາ ຂອງລາວມີຜົນສໍາເລັດ ກໍຄືການປະຕິບັດວາລະເພື່ອການພັດທະນາຮອດ 2030 ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ-ພາບ:ກະຊວງແຜນການ ແລະ​ ການລົງທືນ


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com